Omnibuzz regelt vanaf 11 december 216 Het WMO- vervoer in Limburg.

 

Vanaf 11 december 2016 gaat Omnibuzz namens 32 Limburgse gemeenten het doelgroepenvervoer in het kader van de Wmo regelen. Omnibuzz is de opvolger van Regiotaxi. Dat betekent dat vanaf 11 december ook de naam Regiotaxi Limburg verdwijnt.

Er verandert niets
Omnibuzz beschikt over de klantgegevens van alle klanten die nu met Regiotaxi in Limburg kunnen reizen, over uw speciale vervoersindi¬caties, geregistreerde hulpmiddelen, bege-leiders en vaste ritten.
Vanaf 11 december 2016 verandert er voor u dus niets en loopt alles door zoals u gewend bent. Omnibuzz zorgt voor uw vervoer, uw vervoerspas, het goed functioneren van de taxipoints en de afhandeling van eventuele klachten.

Tarief
Het tarief dat u betaalt voor uw vervoer, blijft voorlopig ongewijzigd. In de loop van 2017 kunnen de gemeenten een nieuw tarief vaststellen.

Reizen in het OV
Vanaf 10 december gaat Arriva het OV (alle trein- en busverbindingen) in Limburg organiseren. Omnibuzz is in gesprek met Arriva over de moge¬lijkheden om het reizen in het OV voor u makke¬lijker te maken. Zodra hierover meer bekend is, wordt u geïnformeerd.

Taxibedrijven
Omnibuzz heeft voor uw vervoer een aantal taxibedrijven gecontracteerd. De meeste kent u al, een paar taxibedrijven zijn nieuw. Dat betekent ook dat u misschien een nieuwe taxichauffeur krijgt.

Persoonlijke informatie
De afgelopen weken hebben alle klanten (zowel van Omnibuzz als Regiotaxi Limburg) persoonlijk informatie ontvangen over het regiotaxivervoer vanaf 11 december. Via de post heeft u een nieuwsbrief en een informatiefolder ontvangen. Meer informatie vindt u ook op www.omnibuzz.nl.

Geef een reactie