Beplantingsstrook Kaalheidersteenweg en bosrand Hambosweg wordt aangepakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente gaat de komende periode de beplantingsstroken langs de Kaalheidersteenweg en de bosrand aan de Hambosweg onder handen nemen.

Kaalheidersteenweg
Aan beide zijden van de Kaalheidersteenweg (ter hoogte van GaiaZOO) wordt de beplantingsstrook aangepakt. Uit een inspectie in 2016 is gebleken dat in deze beplantingsstrook veel dood hout (voornamelijk es en berk) en zieke bomen (essentaksterfte) aanwezig zijn. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het uitdunnen van de beplantingsstroken waarbij vooral de zieke essen en dode bomen worden verwijderd. Daarnaast krijgen de eiken langs de weg meer ruimte. Door kwalitatief slechte bomen weg te halen krijgen de gezonde bomen meer kans om door te groeien. Er ontstaat zo minder dood hout in de kronen van de bomen, wat de verkeersveiligheid ten goede komt.

Hambosweg
Ook langs de Hambosweg (tussen de Hammolenweg en de spoorwegovergang) wordt het groen onder handen genomen. De werkzaamheden bestaan vooral uit het uitdunnen van de bosschages en het weghalen van gevaarlijk overhangende bomen. Daarnaast worden dode bomen en essen die zijn aangetast door essentaksterfte gerooid. De randbeplanting wordt gesnoeid zodat deze beplanting weer goed kan uitgroeien.

Start werkzaamheden
Als de weer- en terreinomstandigheden het toelaten wordt in week 7 gestart met de werkzaamheden. In verband met het aanstaande broedseizoen zullen de werkzaamheden voor 15 maart 2017 uitgevoerd worden. De Hambosweg wordt gedurende de werkzaamheden tussen 9.00 uur en 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Bij de werkzaamheden aan de Kaalheidersteenweg wordt gewerkt met verkeersregelaars om zo de doorstroom van het verkeer te garanderen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Stedelijk Beheer via het algemeen telefoonnummer van de gemeente 14 045.

Foto kerkrade.nl

Geef een reactie