Eerste paneellegging.

De heer en mevrouw van der Woude, Heerlerweg Voerendaal, behoren tot de eerste bewonerswaar zonnepanelen geïnstalleerd werden door Volta Limburg.

De heer en mevrouw van der Woude, die zich hadden aangemeld via het Zonnepanelenproject Parkstad, werden verrast met een bloemetje uit handen van wethouder Jo Brauers. Wethouder Jo Brauersis blij met de grote belangstelling voor het Zonnepanelenproject: “Dit project is zeker niet de enige, maar wel een unieke manier om de aanschaf van zonnepanelen voor deinwonersvan Voerendaal haalbaar en gemakkelijk te maken.

Alles wordt geregeld,van de aanschaf en installatie van zonnepanelen op hetdak tot de garantie en het onderhoud gedurende vijftien jaar. Hiervoor sluit de inwoner een lening tegen een lage rente af bij degemeente. Wij hopen met dit project de mensen ervan te overtuigen hoe belangrijk duurzame energie is.Het zonnepanelenproject Parkstad is een goede manier om zonne-energie onder de aandacht te brengen van het grote publiek en tegelijk deze energiebron bereikbaar te maken voor vele burgers, bedrijven en verenigingen”.

Zonnepanelenproject Parkstad. De Parkstadgemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal doen mee aan dit grootschalige zonnepanelenproject. Alle particuliere woningeigenaren (ook met een smalle beurs), maar ook bedrijven en verenigingen met een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3.80 ampère kunnen meedoen aan dit project.Op de website www.zonnepanelenprojectparkstad.nl staatmeer informatie hierover.

Foto Afdeling communicatie Voerendaal.

 

 

Geef een reactie