EYS, TRINTELEN, DE BRONK. DE PROCESSIE LOOPT HELEMAAL VAN ONDER IN EYS DOOR HET HEUVELLAND NAAR BOVEN, HET GEHUCHT TRINTELEN.WAAR EEN OPENLUCHT MIS WORDT GEHOUDEN. foto: diana scheilen

 

 

 

 

 

 

 

 

De Provincie Limburg heeft dit jaar € 52.500 subsidie beschikbaar voor de Limburgse schutterijen. Het subsidiepotje is onderdeel van de nieuwe Schutterijregeling, bedoeld om vernieuwende projecten te stimuleren en meer jongeren bij het schutterswezen te betrekken.

De Provincie Limburg beschouwt schutterijen als een wezenlijk element van het immateriële Limburgse erfgoed. “Schutterijen zijn een belangrijk onderdeel van onze cultuur”, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Eric Geurts. “Een breed draagvlak en de instroom van jongeren zijn cruciaal om dat erfgoed levend te houden. Daarom stimuleren we projecten en activiteiten die een breed publiek en zeker jongeren aanspreken.”

In aanmerking voor subsidie komen vernieuwende projecten waarin bij voorkeur verschillende schutterijen en andere organisaties samenwerken. De samenwerking mag euregionaal zijn of met verenigingen over de provinciegrenzen. Ook projecten die de duurzaamheid bevorderen komen in aanmerking.

Per project bedraagt de subsidie maximaal € 15.000. Bij de toekenning wordt naar de aansluiting met het provinciaal beleid beoordeeld. Kijk voor meer informatie op onze website bij het onderdeel Actuele Subsidieregelingen.

Foto Provincie limburg

Geef een reactie