Hoofdmenu

Aken en Heerlen tekenen voor samenwerking.

 

 

 

 

 

 

 

Als directe buren willen Aken en Heerlen een nieuwe start maken om te komen tot een langdurige en intensieve samenwerking. In veel opzichten lijken de steden op elkaar, in andere opzichten vullen ze elkaar aan. Zo zijn ze beiden centrumstad in een grote, sterk verstedelijkte regio. Ook in de campusontwikkelingen, digitalisering en inzet op innovatie zijn parallellen te trekken. Aken en Heerlen willen elkaar hierin aanvullen en versterken in plaats van solitair opereren of concurreren. Om de nieuwe samenwerking te bezegelen wordt door burgemeester Marcel Philipp van Aken, burgemeester Ralf Krewinkel van Heerlen èn gedeputeerde Eric Geurts van de Provincie Limburg een convenant onderte-kend. De samenwerking past in het streven van de provincie naar dynamische steden die elkaars sterkten benutten. Ook grensoverschrijdend.

De nieuwe samenwerking richt zich in beginsel op zes thema’s: digitalisering, onderwijs, verduurzaming energievoorziening, cultuur, toerisme en ontwikkeling binnensteden, mobiliteit. Maar daarnaast is ook kennismaking en bewustzijn van elkaars kwaliteiten een belangrijk doel. Contacten tussen de gemeenten, bedrijven en maatschappelijk middenveld zijn daarom belangrijk en worden geïntensiveerd. Het Schrittmacherfestival is een sprekend voorbeeld van een culturele samenwerking die zorgt voor een sterk cultureel product, maar ook zorgt dat inwoners de buurstad bezoeken en nader kennismaken. Deze beleving is belangrijk voor het slechten van de grenzen.

Aan het convenant is een dynamische agenda gekoppeld in de vorm van een inventarisatie van projecten en mogelijkheden die nader onderzocht worden. Samen willen Aken en Heerlen als partnersteden een sterkere partij worden in de Euregio. De samenwerking moet de vorm krijgen van praktische contacten en projecten naast de bestaande samenwerkingsverbanden die blijven bestaan. Ze wordt gezien als een aanvulling en versterking van de gezamenlijke euregioagenda en van het internationaal en stedelijk beleid van de Provincie.

Burgemeester Ralf Krewinkel van Heerlen: “Als centrumgemeente van Parkstad is een goede verhouding met de stad Aken van groot belang. Met dit convenant zetten we een nieuwe concrete stap. Ik ben blij dat ook de provincie meedoet. Dit geeft het belang van deze samenwerking aan.”

Gedeputeerde Eric Geurts: “Krachtige steden met een eigen identiteit die in elkaars nabijheid liggen maken Limburg in zijn geheel sterker omdat ze van elkaar kunnen profiteren en leren. Dat Heerlen en Aken initiatief nemen om elkaar beter te leren kennen en te onderzoeken hoé ze elkaar kunnen versterken wordt door de provincie dan ook van harte ondersteund.”

Oberbürgermeister Marcel Philipp: ” Heerlen en Aken zetten met dit convenant een stap naar meer betrokkenheid in de samenwerking tussen de twee directe buursteden. Er wordt al op verschillende fronten samengewerkt, vriendschappelijk, als partners en op verschillende terreinen. We willen met dit convenant de basis leggen om deze te consolideren en uit te bouwen.”

tekst Provincie Limburg.