Kerkrade zet zich in voor seniorvriendelijke gemeente

Kerkrade zet zich in voor seniorvriendelijke gemeente door aandacht te besteden aan de psychische gezondheid van senioren, de kwaliteit van leven te waarborgen en eventueel te verbeteren. Met die intentie neemt de gemeente Kerkrade, in samenspraak met de Seniorenraad en het Platform Maatschappelijke Ondersteuning, de komende drie jaar deel aan het project ‘euPrevent Psychische Gezondheid’.

Door demografische veranderingen neemt het aandeel van senioren in de samenleving toe. Het doel van het project euPrevent Psychische Gezondheid is het tot stand brengen van een seniorvriendelijke gemeente die zich onderscheidt door aandacht voor zorg(vragers) en mantelzorgers in Kerkrade. Het accent ligt daarbij op psychische gezondheid. Behalve de kwaliteit van leven van de senioren te waarborgen en eventueel te verbeteren, zorgt het project er ook voor dat iedereen kan meedoen en het gevoel heeft erbij te horen.

Door deelname aan dit project krijgt de gemeente Kerkrade zicht op de actuele situatie en kunnen tekortkomingen ontdekt worden. Wethouder Leo Jongen (Ouderenbeleid): “Het project geeft ons handvatten om datgene wat goed is te behouden en waar nodig verbeteringen aan te brengen. De adviezen zal de gemeente samen met de Seniorenraad en het Platform Maatschappelijke Ondersteuning gaan uitwerken en in de komende jaren gaan invoeren.”

Dit project wordt ondersteund door het Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn.

Foto Afdeling communicatie Gemeente Kerkrade

Geef een reactie