Gemeente Onderbanken – ‘ Tegemoetkoming chronisch zieken 2017 van 1 september aan te vragen ‘

Voor 2017 heeft de gemeente Onderbanken een regeling vastgesteld om chronisch zieken en gehandicapten te compenseren met een bedrag van 150 euro. Van 1 september tot 1 december 2017 kunnen aanvragen voor 2017 worden ingediend.

Wel inkomenstoets, geen vermogenstoets. De tegemoetkoming is bedoeld voor chronisch zieken en gehandicapten die in Onderbanken wonen. Iedereen die de afgelopen drie jaar (2014, 2015, 2016) het eigen risico van de ziektekostenverzekering volledig heeft gebruikt, komt in aanmerking voor de compensatie van 150 euro.
Verder wordt bij de beoordeling van de aanvraag naar het inkomen gekeken (inkomenstoets). Er vindt geen vermogenstoets plaats.

   Aanvragen kan via het e-loket van ISDBOL (www.isdbol.nl) of bij de balie van ISD BOL in Brunssum. Zorg in dat laatste geval dat u uw identiteitsbewijs meeneemt en dat u uw IBAN-nummer weet.
De aanvraagperiode voor deze regeling is van 1 september tot 1 december 2017. Aanvragen ingediend op of na 1 december 2017 kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.

De openingstijden van de balie ISD BOL voor deze regeling zijn als volgt:
Brunssum, ISD BOL Lindeplein 1 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Voor meer informatie over de regeling en het aanvragen gaat u naar de website www.isdbol.nl ». Ook kunt u speciaal voor deze uitvoeringsregeling van 1 september tot 1 december 2017 van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur telefonisch contact opnemen met ISDBOL via het telefoonnummer 045-5735789.

 

Geef een reactie