Regeerakkoord: Limburg ziet kansen voor samenwerking

 

 

 

 

De Provincie Limburg, uniek vanwege haar grenspositie, is blij dat de nieuwe regering uitspreekt om grensbarrières weg te werken. De handschoen vanuit onze regio wordt op dit terrein met verve opgepakt. We zien dan ook volop kansen om samen te werken en spreken (opnieuw) uit dat we met een Limburgs Aanbod komen om op tal van fronten nadere afspraken te maken met het nieuwe kabinet.

 

 

In onze lobby richting het nieuwe kabinet hebben we de nadruk gelegd op de kansen vanuit de regio. We zien de vertaalslag goed terug. Met een fonds ter hoogte van 900 miljoen euro voor regionale projecten alsmede meer geld voor infrastructuur zien we kansen om er vanuit onze zijde een goed Limburgs aanbod tegen aan te leggen. In de nadere uitwerking zijn wij onder voorwaarden bereid te co-financieren.

 Een zorgpunt is de verhoging van het lage btw-tarief. Daarvoor is het uitvoeren van een grenseffecten-toets noodzakelijk. Dit om het ondernemerschap in de grensregio niet te schaden.

 Wij herkennen de ambities die de coalitiepartijen hebben uitgesproken. Vanuit een activistische houding zijn wij al bezig om partners te mobiliseren en met elkaar te verbinden. In geheel Zuid-Nederland moet de economie versterkt worden en de arbeidsmarkt verstevigd. Ook zien we in het nieuwe regeerakkoord aanknopingspunten voor onze sociale agenda. Limburg wil voorts graag zijn plek innemen bij de ambities van een nationaal klimaat- en energie-akkoord.

 Het Limburgs Aanbod richting Den Haag is gebaseerd op ideeën uit de praktijk. Daarbij is de Provincie in staat om vanuit de regio daadkracht te organiseren. Op de volgende terreinen gaat Limburg graag met Rutte III aan de slag:

  1. arbeidsmarkt, onderwijs en sociale agenda,
  2. kennisinfrastructuur en topsectorenbeleid,
  3. energietransitie in combinatie met circulaire economie en landbouwinnovatie
  4. slimme mobiliteit,
  5. samenhang tussen steden en regio’s.

 “Limburg draagt bij aan de groei van Nederland”, zegt Gouverneur Theo Bovens namens het College van Gedeputeerde Staten in een eerste reactie op het regeerakkoord. “Als wij in staat worden gesteld dat maximaal te doen, worden alle Nederlanders daar beter van.”

Foto®parkstadactueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie