Er komt een tweede spoorontsluiting van het 800 hectare grote industriecomplex Chemelot in Sittard-Geleen. Door de nieuwe ontsluiting wordt op tal van fronten een belangrijke verbetering bereikt. Aspecten als bereikbaarheid, flexibiliteit, veiligheid, milieu, logistiek en leefbaarheid in de omgeving gaan er op vooruit. De kosten worden geschat op ruim € 25 miljoen.

Dit blijkt uit besluiten van het provinciebestuur, het gemeentebestuur van Sittard-Geleen en Chemelot.

Sinds 2002 worden mogelijkheden onderzocht om Chemelot ook aan de zuidkant per spoor te ontsluiten. Nu is er alleen eentje aan de noordkant. Daardoor moet alle spoorvervoer vanaf Chemelot met zuidelijke bestemming rangeren op het noordelijk gelegen spooremplacement in Sittard. Met een zuidelijke aansluiting kan het aantal bewegingen worden beperkt en kunnen hinder en veiligheidsrisico’s voor de omgeving worden beperkt.

Eerder onderzochte alternatieven, Krawinkel en Businesspark Geleen, voor een zuidelijke spoorontsluiting bleken evenwel of te duur, technisch niet haalbaar of teveel overlast te veroorzaken.

In het nieuwe alternatief wordt het zogeheten Mauritsemplacement op Chemelot gebruikt voor het samenstellen van treinen naar het zuiden. Met de aanleg van de zo genoemde Mauritsspoorboog kan een aansluiting op het hoofdspoor worden gemaakt. Rangeren vindt dan plaats op het bestaande Chemelot emplacement waardoor het zogeheten kopmaken (van rijrichting veranderen van een trein) op het spooremplacement Sittard niet meer nodig is voor transport naar het zuiden.

Door de zuidelijke spooraansluiting verbetert de leefbaarheid van bewoners langs het hoofdspoor tussen Geleen en Sittard en neemt de veiligheid op het spoor en op het spooremplacement Sittard toe. Bovendien draagt een zuidelijke spooraansluiting bij aan de ambitie van Chemelot uit te groeien tot de duurzaamste chemiesite van Europa.

Gedeputeerde Twan Beurskens van Economie en Kennisinfrastructuur is blij dat er schot zit in de zaak. ,,Chemelot is een belangrijke economische motor van Limburg. Er staan 150 bedrijven en instellingen en 7000 mensen verdienen hier hun brood. De logistiek van dit terrein moet optimaal zijn.”

De nieuwe variant voldoet aan de voorwaarde van de gemeente Sittard-Geleen dat de geluidsoverlast in de wijken langs het spoor niet mag toenemen. ,,Dit is van belang voor de leefbaarheid van onze stad. Bovendien komt rangeren binnen de hekken van Chemelot de veiligheid van onze inwoners ten goede,” zegt wethouder Pieter Meekels van economie.

Chemelot-directeur Robert Claasen: “De Zuidelijke Spooraansluiting is een belangrijk onderdeel van de Chemelot Visie 2025, waarbij milieu, economie en omgevingseffecten integraal afgewogen worden. Met het voorgestelde alternatief gaan we er van uit de beste oplossing op het gebied van leefbaarheid en risicovermindering gevonden te hebben. Wij kijken uit naar de volgende fase van het project.”

Spoorwegbeheerder Prorail is nauw betrokken bij de uitwerking van de alternatieven, en zal in de volgende fase de nadere uitwerking, samen met Sitech, op zich nemen. Daarbij zal de treinbediening van en naar het Chemelotterrein een belangrijke rol spelen. Het spoorgoederenvervoer heeft met verschillende knooppunten in Limburg een internationaal karakter. Een zuidelijke aansluiting zal de flexibiliteit van het vervoer vergroten en daarmee de bereikbaarheid verbeteren.

Het project wordt gefinancierd door de gemeente Sittard-Geleen, het Rijk, de Provincie Limburg en de bedrijven op Chemelot. De kosten van de nieuwe variant worden iets hoger ingeschat dan het beschikbare budget van € 25 miljoen. De nieuwe variant wordt nader uitgewerkt om in 2019 over te gaan tot aanbesteding voor de realisatie. In de komende periode wordt een kostenraming opgesteld op basis van de nadere uitwerking en zal onderzocht worden welke aanvullende financieringsmogelijkheden er zijn om een mogelijk tekort op het beschikbare budget te dekken. Naar verwachting kan de daadwerkelijke aanleg in 2020 van start gaan.

FotoProvincie Limburg

 

Geef een reactie