De gemeente Landgraaf is op zoek naar innovatieve bedrijven die mee willen denken over hoe we samen maatschappelijke opgaven kunnen omzetten naar kansen voor burgers en het bedrijfsleven.

Tijdens een bijeenkomst op woensdag 1 november willen wij graag met u in gesprek gaan over de aanpak van drie grote opgaven op het gebied van wonen, namelijk klimaatadaptatie, energietransitie en woningtransformatie.

  • Het klimaat verandert, in Landgraaf hebben we de gevolgen daarvan al ondervonden in de vorm van wateroverlast. Om overlast in de toekomst te voorkomen, zullen er maatregelen moeten worden genomen, niet alleen door de gemeente maar ook door woningeigenaren.
  • Duurzame energie wordt steeds gangbaarder, maar er zijn nog vele mogelijkheden om woningen energiezuiniger te maken en energie op te laten wekken.
  • De bevolkingssamenstelling verandert, zo vormen ouderen een steeds grotere groep die behoefte heeft aan woningen die geschikt zijn om ook op latere leeftijd nog comfortabel in te wonen.

Wij zien als gemeente hier kansen in voor het lokale bedrijfsleven. Bent u benieuwd hoe wij dit zien? Wilt u meedenken, meepraten en meedoen? Dan nodigen wij u hierbij van harte uit om op 1 november van 19.15 uur tot 21.30 uur in het Burgerhoes met ons het gesprek aan te gaan om te bekijken hoe we dit verder samen kunnen vormgeven.

Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Neem dan contact op met ons op via tel. 14 045 of gemeente@landgraaf.nl

Geef een reactie