Het boekje ‘Kerkrade in cijfers 2016’ is verschenen.


 

 

 

 

Dit naslagwerk brengt over een breed scala van onderwerpen recente cijfers over de gemeente Kerkrade samen. In deze uitgave wordt op gemeentelijk niveau voor het merendeel de ontwikkeling in het afgelopen jaar en de stand per 31 december 2016 weergegeven.

 

 

 

Het boekje ‘Kerkrade in cijfers 2016’ ligt ter inzage bij het Informatiecentrum in het stadskantoor en alle vestigingen van de Bibliotheek in Kerkrade. Ook is het boekje voor € 4,95 te koop in het stadskantoor. Daarnaast kunnen de cijfers van 2016 ook op de website van gemeente Kerkrade bij het onderwerp ‘Kerkrade in cijfers‘ geraadpleegd worden.

Voor het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van diverse maatschappelijke thema’s over een langere periode zijn tijdreeksen beschikbaar. Deze tijdreeksen zijn op aanvraag verkrijgbaar door het sturen van een e-mail aan het adres gemeentehuis@kerkrade.nl

Ook kan er via dit e-mailadres voor zover mogelijk bijvoorbeeld statistische informatie op wijk- en buurtniveau beschikbaar

Foto Gemeente kerkrade

Geef een reactie