Een flinke ‘boost’ voor Positieve Gezondheid in Limburg

Limburg organiseert als eerste Positief Gezonde Provincie in Nederland de Week van de Positieve Gezondheid. Van 2 tot 10 november vinden door heel Limburg activiteiten plaats die dit gezondheidsconcept breed onder de aandacht brengen. De organisatie van de Week is in handen van het Actiecentrum Limburg Positief Gezond, door de Provincie Limburg opgericht om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid breed in Limburg te verspreiden.

Groeiende populariteit  .Het thema Positieve Gezondheid kent een groeiende populariteit onder zorgprofessionals en zorginstanties. Zo bleek bij een proefperiode  in het Limburgse Afferden deze aanpak te leiden tot 25% minder verwijzingen naar de tweede lijn.1 Daarnaast worden op enkele plaatsen in Limburg al heel veel zorgprofessionals opgeleid om met Positieve Gezondheid te gaan werken. Zo is al goede voortgang geboekt  in de pilot ‘Blauwe Zorg in de wijk’, waarbij hulpverleners in vier Maastrichtse wijken werken vanuit het concept positieve gezondheid en zelf bepalen welke zorg nodig is.

Enorme potentie voor Limburg. In het Actiecentrum Limburg Positief Gezond werken veel organisaties samen, zoals GGD Limburg Noord, GGZ Zuid-Limburg, Huis voor de Zorg, Zuyd Hogeschool, Institute for Positive Health en de Provincie Limburg. De grondlegger van Positieve Gezondheid is de arts en onderzoekster Machteld Huber. Gedeputeerde mevrouw Van Rijnsbergen heeft het gedachtegoed omarmd en onderdeel gemaakt van haar Sociale Agenda Limburg 2025. Van Rijnsbergen: “Positieve Gezondheid heeft een enorme potentie voor Limburg. Hoe meer partijen er mee bezig zijn, hoe succesvoller de resultaten van deze aanpak. Daarom organiseren wij vanuit de Provincie deze uitgebreide aandacht tijdens de Week.”

Veerkracht van mensen. Positieve legt de nadruk op de veerkracht van mensen en de mogelijkheid op eigen regie. Zo kunnen mensen die echt ziek zijn, toch lekker in hun vel zitten. Bijvoorbeeld omdat ze psychisch en spiritueel goed functioneren,  zich prettig voelen bij veel goede vrienden of omdat ze leuk werk of een prettige daginvulling hebben.

Instrument Mijn Positieve Gezondheid. Met het instrument Mijn Positieve Gezondheid kan iedereen zelf aan de slag. Dat instrument bestaat uit zes onderdelen: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociale aansluiting en dagelijks functioneren. De scores op de zes onderwerpen geven invulling aan je Positieve Gezondheid.

Evenementen tijdens Week

Tijdens de Week van de Positieve Gezondheid vindt een aantal evenementen plaats.

  • Op donderdag 2 november openen mevrouw Huber en mevrouw Van Rijnsbergen de Week tijdens een symposium over het gedachtegoed, georganiseerd door het Huis voor de Zorg. Tijdens dit event zal ook het online communicatieplatform voor de Sociale Agenda worden gelanceerd, www.devereniginglimburg.nl.
  • Op maandag 6 november wordt door docenten zichtbaar gemaakt hoe Positieve Gezondheid een rol kan spelen bij jongeren die zich eenzaam voelen of depressief zijn.
  • Op donderdag 9 november organiseert een aantal natuurorganisaties een actieve bijeenkomst in de Groote Peel. Hierbij wordt het gedachtegoed van Positieve Gezondheid verbonden met ‘actief zijn in de natuur’.
  • Op vrijdag 10 november wordt de Week  afgesloten met de introductie van het instrument Mijn Positieve Gezondheid voor kinderen vanaf 8 jaar (de zogenoemde Kindtool Positieve Gezondheid). Het instrument wordt dan met een aantal kinderen ingevuld en met hun wordt er een gesprek aangegaan over de betekenis van de ‘uitkomst’.

Het volledige programma van de Week van de Positieve Gezondheid staat op https://limburgpositiefgezond.nl/week-van-de-positieve-gezondheid/. Op de website www.limburgpositiefgezond.nl wordt achtergrondinformatie over Positieve Gezondheid gegeven. En kan iedereen zelf het instrument Mijn Positieve Gezondheid invullen.

1 https://www.zorgvisie.nl/positieve-gezondheid-minder-verwijzingen-naar-de-tweede-lijn/

Geef een reactie