€ 100 miljoen voor erfpacht in Limburg

 

De Provincie Limburg trekt € 100 miljoen uit om het instrument erfpacht vaker in te kunnen zetten als aanjager van de economie. Dat blijkt uit een voorstel dat Gedeputeerde Staten vandaag aan het Limburgs Parlement heeft gestuurd.

De Provincie Limburg heeft in de afgelopen jaren al grond in erfpacht uitgegeven aan bedrijven die lastig aan kapitaal konden komen. Hier was een bedrag van € 44,2 miljoen mee gemoeid. Vanwege de toenemende vraag naar erfpacht wordt nu een bedrag van € 55,8 miljoen gevraagd.

,,Limburg heeft een offensieve investeringsstrategie,” zegt gedeputeerde Twan Beurskens van Economie en Kennisinfrastructuur. ,,Erfpacht blijkt een goed middel om onze economie te versterken. Met name in de agrifood en logistiek.” Ook voor het aantrekken van bedrijven kan erfpacht een sterke troef zijn.

Tot nu toe heeft Limburg gronden in erfpacht uitgegeven op het bedrijventerrein Tradeport Noord in Venlo, het glastuinbouwgebied Siberië in Horst aan de Maas, het voormalige Andeno-terrein in Blerick en in de haven van Wanssum.

Financieel gezien is erfpacht ook voor de Provincie Limburg zelf lucratief. De gronden worden door de Provincie aangekocht en tegen een jaarlijkse vergoeding in erfpacht gegeven. Daarmee kan de provincie een goed rendement halen. ,,Investeren in grond is daarmee een levend alternatief voor dode obligaties,” zegt gedeputeerde Ger Koopmans van Financiën. Met andere woorden; erfpacht is een bijdrage aan de instandhouding van het provinciaal vermogen ten behoeve van toekomstige investeringen.

Foto®parkstadactueel/Lucho Carreno

Geef een reactie