Muizen, ratten en andere knaagdieren centraal tijdens lezing bij het Natuurhistorisch Genootschap

Muizen, ratten en andere knaagdieren voor het voetlicht.

Op maandag 11 november verzorgt René Janssen voor het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap in Limburg een lezing met als titel ‘Kleine zoogdieren belicht’.

Je hebt muizen en ratten, wordt wel eens gezegd. Dit is alles behalve waar, er zijn talloze soorten “muizen” en verschillende soorten “ratten”. Ze zijn onder te verdelen in ware muizen, woelmuizen en spitsmuizen. De ware muizen, waartoe onder meer de Bosmuis en de Huismuis behoren, zijn soorten die vaak rondom het huis te vinden zijn. Uit de groep van de woelmuizen zijn de Veldmuis en de Rosse woelmuis de meest bekende vertegenwoordigers. Zij zijn in het veld, respectievelijk bossen regelmatig waar te nemen en een belangrijke prooi voor roofdieren waaronder de Kerkuil. Spitsmuizen vormen een aparte groep; het zijn insecteneters en niet verwant met de andere muizengroepen. Spitsmuizen worden vanwege hun sterke lichaamsgeur vaak door huiskatten wel gevangen, maar niet verorberd. Ratten zijn geen eigen groep, maar behoren tot de muizen. Ratten zien de meeste mensen liever gaan dan komen, terwijl rattenproblemen vaak door de mens zelf worden veroorzaakt, bijvoorbeeld door het overmatig ‘eendjesvoeren’. Tijdens deze avond zal René Janssen van alles vertellen over deze interessante soortgroep, waaronder de herkenning, de levenswijze en hun voorkomen.

Deze gratis toegankelijke lezing start om 20.00 uur in cafe Wilhelmina, Akerstraat 166 te Kerkrade-West.

Foto Olaf Op den Kamp

Geef een reactie