Hoofdmenu

Nieuwe fusieclub Heksenberg-NEC komend seizoen op sportpark Varenbeuk.            

Uitslag ledenraadpleging Van RKVV Heksenberg en NEC ’92 gunstig voor fusie  

       

Wat, zo laat onlangs voorzitter Henk Butink van RKVV Heksenberg in samenspraak met bestuur van voetbalvereniging NEC’92, weten vorige eeuw en 20 jaren geleden ondenkbaar bleek te zijn is sinds kort een feit geworden. NEC’92 en RKVV Heksenberg gaan met ingang van 1 juli 2020 samenwerken. Dat was overigens enige tijd geleden het verzoek en voorstel door beide besturen om dit aan de afzonderlijke ledenvergaderingen ter besluitvorming voor te leggen. Het definitieve besluitvormingsproces door afzonderlijke en gezamenlijke ledenvergaderingen stond gepland in de periode maart-april 2020.

Door de coronacrisis konden de geplande ledenvergaderingen geen doorgang vinden. Uiteindelijk werd er digitaal gestemd door de leden van de twee verenigingen. De uitslag bracht voort dat met zeer grote meerderheid de leden instemde met de fusie. Voor fusie stemde 83 (93%) van de 89 stemgerechtigden. Tegen waren 6 stemmen= 7%. Stemming wijziging erfpacht bracht het volgende resultaat: uitgebrachte stemmen 92 en stemde 88 (96%) voor de wijziging en 4 (ook 4%) tegen genoemde erfpachtwijziging..

De nieuwe fusie voetbalvereniging zal, na goedkeuring door een publieke bijeenkomst, c.q. ledenvergadering, in waarschijnlijk de tweede helft van deze maand mei, geleid worden door acht bestuursleden van iedere huidige vereniging vier personen. Huidige RKVV Heksenberg-voorzitter Henk Butink, werd volgens voordracht ook aangewezen als de eerste voorzitter van fusievereniging Heksenberg/NEC. Maar gezien de huidige Coronaomstandigheden zal het meer als waarschijnlijk toch weer een digitaal gebeuren worden. Het is helaas niet anders.

Waarom nu wel een praktische fusie en toen niet? De uitleg hierover luidde als volgt:  maatschappelijke en sportieve ontwikkelingen leiden ertoe dat beide voetbalverenigingen de noodzaak inzien dat versterking, ook door middel van samenwerking, van belang is om, buiten de in de derde divisie spelende RKSV Groene Ster, ook het overige amateurvoetbal in Heerlen-Noord te continueren. De kernen van onder meer Heksenberg. Nieuw Einde, Vrieheide, Versiliënbosch, de Weggebekker en de Stack hebben immers een achterland van ruim 9000 inwoners.

De fusieclub Heksenberg-NEC zal met ingang van het komende nieuwe seizoen 20/21 uitkomen op thuisbasis sportpark Varenbeuk gelegen aan de Varenbeukerweg. Huidige club NEC ’92 beschikt hier nu over één voetbalterrein. Gemeente Heerlen zal zorg dragen dat er voor de fusievereniging een tweede speelveld zal bijkomen. De nieuwe vereniging heeft ruim 400 leden en zal met name haar werving richten op de jonge actieve jeugdvoetballers, zowel meisjes alsook jongens

Toegevoegde belangrijke informatie: De beide huidige besturen van RKVV Heksenberg en NEC laten weten dat een positieve besluitvorming bij de twee verenigingen (zie tekst hierboven) heeft plaats gevonden. De benodigde documenten zijn inmiddels dan ook ter afwikkeling bij de notaris. Overigens is na overleg met de KNVB duidelijkheid verschaft dat de fusievereniging Heksenberg-NEC komend seizoen 2020/21 speelt in de 3e klasse.

In samenspraak met de gemeente Heerlen, welke deze samenwerking toejuicht, zal ook het 2e speelveld weer in gereedheid gebracht worden. Ook fijn om te kunnen constateren dat vrijwilligers van NEC’92 en RKVV Heksenberg elkaar al hebben gevonden en zorg hebben gedragen voor het onderhoud van het Wetra-veld (zie foto).Samenstelling van teams, opzet jeugdvoetbal, bezetting van de Technische Staf, voorbereiding kantine evenals ook de opzet van een begroting voor komende seizoen zijn nu volop in voorbereiding.

Foto’s Parkstad Actueel/Callie Steijaert