Hoofdmenu

Afvaldumpingen en vernielingen bij KVC Oranje.

Een drietal weken geleden zijn bij KVC Oranje camera’s geplaatst. Helaas waren we hiertoe genoodzaakt omdat in de eerste twee lockdowns omtrent de Coronapandemie de vernielingen op het complex en afvaldumpingen bij de papiercontainers enorm toenamen.
Na een aantal zeer positieve overleggen met de Gemeente Kerkrade werd besloten om intensiever bij ons complex te controleren en over te gaan tot het plaatsen van camera’s. Dit zorgde voor een flinke daling van de overlast. Jammer genoeg moeten wij constateren dat vanaf het plaatsen van de camera’s de afvaldumpingen van overig grofvuil bij de containers enorm zijn toegenomen en dat ook de vernielingen op ons complex zijn toegenomen. Er is zelfs een doelnet in brand gestoken, waardoor er een grote brandvlek is ontstaan op het trainingsveld.
Onze vrijwilligers die dagelijks in de weer zijn het complex netjes te houden zakt langzaam de moed in de schoenen. Dit begrijpen wij volledig, want het is respectloos wat er gebeurt.
Ook het bestuur raakt enorm gefrustreerd van deze zaken. Op dit moment wordt dan ook van elk incident een melding gemaakt bij de GemeenteKerkrade en bij ernstige zaken (zoals brandstichting) aangifte gedaan bij de politie.
We gaan de schoolzomervakantie tegemoet. Graag willen wij ons complex beschikbaar stellen voor de jeugd om hier overdag te kunnen sporten. Maar op deze manier gaat dit niet.
Bij de papiercontainers doen we een beroep op de volwassenen om te stoppen met de afvaldumpingen.
We wachten een week af of er verbetering is te constateren. Zo niet, dan wordt het complex gesloten.
Foto KVC Oranje