Hoofdmenu

Groen licht voor zorginnovatieprogramma LIME 2.0

Provinciale Staten van Limburg hebben een tweede tranche subsidie van 2.040.000 euro toegekend aan het Kennis-As project LIME (LImburg MEet). LIME heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een laagdrempelig en interdisciplinair kenniscentrum en innovatieplatform voor de zorg. LIME 2.0 gaat zich richten op het betekenisvoller, slimmer en efficiënter inzetten van meten en data om de gezondheid van Limburgers en de kwaliteit van de zorg in Limburg te verbeteren. De nieuwe subsidie markeert de start van de volgende fase.

Meten in de zorg hoog op nationale strategische agenda. Er wordt veel zorg geleverd in Limburg. In vergelijking met de rest van Nederland heeft met name Zuid-Limburg een opvallende achterstand in gezondheid en maatschappelijke participatie. Het vitaal maken en houden van de Limburgse bevolking in combinatie met het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg, vraagt om een transitie in het zorgstelsel en van partijen die hierbij betrokken zijn. Nauwkeurige meetgegevens en data spelen hierin een belangrijke rol omdat deze aan de basis liggen van diagnoses en behandelkeuzes. Meten en analyseren is echter tijdrovend. Slimmer en effectiever meten is daarom een absolute noodzaak, zeker in het licht van de vergrijzing en de stijgende zorgvraag in combinatie met de arbeidskrapte in de gezondheidszorg. Niet voor niets staat het belang van meten in de zorg hoog op de nationale strategische agenda. LIME, dat in 2016 gestart is vanuit de behoefte aan nauwkeurige meetgegevens, is een innovatieprogramma om de gezondheid en zorg in Limburg te verbeteren. Het is een initiatief van Provincie Limburg, Zuyd Hogeschool (penvoerder) en Universiteit Maastricht.

“Meer impact voor de inwoners van Limburg”. Luc Verburgh, voorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool:
“Het is goed om te zien dat LIME de afgelopen jaren betrokken is geweest bij vele concrete zorginnovaties in Limburg. Het programma heeft zijn toegevoegde waarde als verbinder van kennis, innovatie en sociaaleconomische ontwikkeling bewezen. Met LIME 2.0 kan de volgende stap naar betere data met meer impact voor de inwoners, zorgprofessionals en bedrijven van Limburg worden gezet.”

“Aandacht voor gezondheid is belangrijker dan ooit. Met de volgende fase van dit zorgprogramma zetten we samen met regionale partners weer een belangrijke stap om de Limburgers gezonder te maken. Slimme innovaties helpen ons daarbij. Vooral die op het gebied van preventie. We zeggen vaak: ‘Meten is weten”, en dat is ook zo op het gebied van de zorg. Het gaat er bijvoorbeeld om dat straks diagnoses sneller en gemakkelijker kunnen worden gesteld en dat de beste behandelkeuze kan worden gemaakt. Juist kwetsbare mensen kunnen profijt hebben van dit programma. Daarom draagt de Provincie hier zo ruimhartig aan bij”, aldus gedeputeerden Stephan Satijn (Economie, Grondbedrijf en Onderwijs) en Madeleine van Toorenburg (Sociale Agenda, Handhaving, Cultuur en Sport).

Nick Bos, vice-voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht: “LIME staat niet voor niets voor Limburg Meet. In LIME komen twee werelden samen: innovatie, high-tech en relatief jonge wetenschappen als kunstmatige intelligentie worden ingezet voor een aloude levensbehoefte: de gezondheid van Limburgers en vele anderen. Met LIME 2.0 kunnen we een vervolg geven aan behaalde resultaten. Bedrijven, onderwijs- en onderzoekswereld, zorginstellingen en overheid gaan samen verder: ook dat is Limburg Meet.”

 Voor meer informatie over LIME naar www.limeconnect.nl.

Foto Zuyd Hogeschool