Hoofdmenu

Leef Vastelaovesvrung, leef Breuker en Breukerinnekes,

Onlangs hebben wij bedroefd en met pijn in ons vastelaoveshart na goed overleg het besluit genomen om in navolging van het afgelopen seizoen ook voor komend seizoen geen Sjtadsprins te proclameren.

Gezien de huidige bezorgde situatie rondom de Covid-19 pandemie en de daarbij geldende beperkingen heeft het CCH besloten haar activiteiten voor de rest van het huidige seizoen af te gelasten.

Vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in relatie tot de druk op de zorg, is het niet verantwoord om bijeenkomsten en feesten te laten doorgaan. Naar aanleiding van de recente drastische maatregelen is het helaas niet te verwachten, dat de situatie drastisch verbetert en verandert voor Aswoensdag 2022.

Officieel is over straatfeesten en carnavalsoptochten nog geen besluit genomen, maar het is nu de tijd van voorbereidingen, investeringen aan wagens en pakjes en dat vraagt om duidelijkheid. De gezondheid van eenieder is daarbij belangrijker dan welke carnavalsactiviteit ook. Deze duidelijkheid willen wij voor onze activiteiten in Hoensbroek geven.

De geplande activiteiten voor de maand februari 2022 te weten de kinderzitting, het Kowrenne, Sjlotfieës en de vastelaovesoptochten, zijn wij helaas genoodzaakt te annuleren.

Wij zijn druk in de weer te onderzoeken óf en zo ja welke alternatieve mogelijkheden er eventueel zijn. Zoals we met het BVLK hebben laten zien, is het CCH samen met Breuker vastelaoves-vierders in staat om ook in deze tijden de vastelaovend te vieren. In het vinden en organiseren van deze alternatieven hebben we dan ook alle vertrouwen.

Wat de toekomst ons brengt, is nog ongewis, maar voor ons staat vast dat d’r vastelaovend met zijn vaste tradities en gebruiken niet zomaar te verplaatsen is.

‘Es de geis d’r mer is’ blijft een krachtige boodschap voor iedere trouwe vastelaoves-vierder en tevens ons motto voor het volgende seizoen.

We hopen dat u allen gezond blijft en spreken de wens uit elkaar snel weer te kunnen begroeten.