Tegemoetkoming energiekosten voor laagste inkomens

De energieprijzen zijn in de afgelopen maanden fors gestegen. Daarom heeft de rijksoverheid de belasting op energie verlaagd en komt er subsidie voor energiebesparende maatregelen. Iedereen zal dit in de portemonnee gaan merken, maar de mensen met een laag inkomen en hoge energiekosten het meest. Daarom komt er voor huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoelage.

De definitieve regeling is nog niet bekend, maar waarschijnlijk zal het een tegemoetkoming van ongeveer 200 euro worden. Gemeenten krijgen geld van het Rijk om dit uit te keren en moeten er voor zorgen dat het bij de meest kwetsbare huishoudens terecht komt. Bijstandsgerechtigden krijgen het bedrag automatisch op hun rekening.

Voor andere groepen met een laag inkomen wordt een eenvoudige manier bedacht om dit aan te vragen. Het is de bedoeling om hier in het eerste kwartaal van 2022 mee te starten. De gemeente Heerlen maakt hier meer over bekend, zodra dit kan.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie