Hoofdmenu

645 mensen van bijstand naar werk

In 2021 zijn, in samenwerking met Werkgeversservicepunt Parkstad en Stichting WerkvoorHeerlen, 645 kandidaten vanuit de bijstand begeleid naar betaald werk. Hiermee evenaren we het resultaat van 2020. De meeste mensen vonden werk in de klantenservice, horeca/leisure en zorg

Wethouder Martin de Beer is blij met deze resultaten. “Ondanks de gevolgen van de coronapandemie en de mismatch op de arbeidsmarkt is door gezamenlijke inspanning dit mooie resultaat behaald. Het hebben van werk is goed voor de mensen zelf. Met meer inkomen en een vooruitzicht op meer geluk en gezondheid. Ook ondernemers worden geholpen die steeds meer staan te springen om nieuw personeel. Sinds kort bekijken we voor iedereen die zich meldt voor bijstand eerst of er passende arbeid beschikbaar is. Via opleidingstrajecten in de Bovengrondse Vakschool dichten we de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zo creëren we nog meer kansen voor nog meer mensen.”

Foto®Parkstad Actueel

 (Volgend nieuwsbericht) »