Hoofdmenu

Parkstad Inspecties is het eerste SCIOS Scope 14 gecertificeerde inspectiebedrijf van Nederland

Op de foto vlnr Etiënne Hochs (algemeen directeur Parkstad Inspecties) en Rutger de Lange (lead auditor Kiwa)

Parkstad Inspecties is na een succesvolle externe audit door Kiwa gecertificeerd voor SCIOS Scope 14, en is hiermee het eerste inspectiebedrijf van Nederland dat SCIOS Scope 14 inspecties mag uitvoeren.

De nieuwe SCIOS Scope 14 is het gevolg van de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III), waarin systeemeisen voor de verbetering van de energieprestatie van technische bouwsystemen worden voorgeschreven. Deze richtlijn is op 10 maart 2020 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving in de vorm van het Bouwbesluit. De SCIOS Scope 14 richt zich op ruimteverwarmingssystemen vanaf 70 kW en heeft als doel gebouweigenaren bewust te maken van het energieverbruik van hun gebouw en de installatie en stimuleert hen om energiebesparende maatregelen te nemen. Hiermee wordt bijgedragen aan de Europese klimaatdoelstellingen die zijn geformuleerd om emissies voor 2030 te reduceren.

Parkstad Inspecties heeft de audit succesvol doorstaan. Rutger de Lange, lead auditor, bij Kiwa was zeer te spreken over de rapportage: “Een mooi uitgebreid rapport uitgevoerd door vakkundige inspecteurs”. Zowel het managementsysteem alsook de inspecteurs voldoen aan de gestelde eisen.

Kiwa is een onafhankelijke certificerende instelling die door middel van bedrijfsaudits bedrijven toetst of deze aan de gestelde certificatie-eisen, waaronder wet- en regelgeving, voldoen. Indien het bedrijf voldoet aan de criteria volgt een bedrijfscertificaat. Met dit internationaal erkend bewijs levert Parkstad Inspecties de klant een bewijs van kwaliteit van de organisatie.

 Etiënne Hochs, algemeen directeur bij Parkstad Inspecties: “We zijn zeer blij met deze nieuwe certificering. Het is een grote meerwaarde om door een onafhankelijke derde getoetst te worden. Dit bevestigt dat wij onze zaken op orde hebben, aan alle wet- en regelgeving voldoen en garant staan voor de hoogwaardige kwaliteit die we leveren.”

vlnr Hans Boijmanns (energieadviseur/docent Parkstad Inspecties), Tim Derks (projectleider energiediensten Parkstad Inspecties), Rutger de Lange (lead auditor Kiwa), Marco Schellekens (gasinspecteur Parkstad Inspecties) en Patrick Bogman (energieadviseur Parkstad Inspecties)

De SCIOS Scope 14 certificering sluit daarnaast goed aan bij de andere SCIOS-certificeringen waarover Parkstad Inspecties beschikt, namelijk de SCIOS Scopes 1 t/m 7 voor de inspectie van stooktoestellen en brandstoftoevoerleidingen en de SCIOS Scopes 8, 9, 10 en 12 voor de inspectie van het elektrisch materieel. Daarnaast is Parkstad Inspecties al bevoegd voor het uitvoeren van de EPBD III inspecties aan ruimtekoelsystemen. Door deze combinatie kunnen wij inspecties aan verwarming en koeling in gebouwen gelijktijdig uitvoeren.

Meer informatie over de SCIOS Scope 14 inspectie vindt u op de betreffende webpagina. Wie zelf deze inspecties volgens de SCIOS-standaard wil uitvoeren, kan hiertoe een opleiding volgen bij Parkstad Opleidingen.

Foto’s Parkstad Inspecties« (Vorig nieuwsbericht)