Gespreksthema: ‘Hoe moet de Zuid-Limburgse akkerbouw verduurzamen?’

Geleidelijk aan dringt het besef door dat de landbouw in Zuid-Limburg, net als in veel andere delen van Nederland, echt moet verduurzamen. De huidige, gangbare landbouw heeft te veel nadelen, denk maar aan de stikstofproblematiek, (overmatig) gebruik van bestrijdingsmiddelen en de afname van de biodiversiteit, de waterafvoer bij hevige neerslag en modderoverlast, de overbemesting, vervuiling van lucht, grond- en oppervlaktewater en de afname van de genietbaarheid van het landschap. Ook voor de boer zijn er nadelen, zoals lage prijzen, een uitgeputte bodem die minder vocht kan vasthouden voor droge tijden, een smal evenwicht tussen de enorme kosten en noodzakelijke investeringen en het rendement. 

 

Lang zijn mechanisatie en schaalvergroting gezien als dé wijze van economische vooruitgang. Boeren voor de bank. Daarbij wordt voor lief genomen dat te veel kosten worden afgewenteld op de samenleving.

Maar de inzichten zijn veranderd, onder andere door de klimaatverandering en de stikstofproblematiek. Op Rijksniveau wordt de verduurzaming van de landbouw al noodzakelijk gevonden. Men streeft hierbij naar krimp van de intensieve veeteelt en een akkerbouw met een minder intensief bodemgebruik: ‘natuur-inclusieve landbouw’, ‘kringlooplandbouw’ of ‘regeneratieve landbouw’. Bij deze vormen van akkerbouw is er evenwicht tussen inbreng en opbrengst, waarbij de kwaliteit van de bodem en de biodiversiteit zich herstellen. De biologische teeltmethoden kunnen hierbij als voorbeeld dienen.

Maar hoe bereik je een 100 % duurzame landbouw in Zuid-Limburg? Met overtuiging, een zak met geld of regels? In ieder geval moet de duurzame boer ook in de toekomst aan zijn werk redelijk verdienen en voldoende voldoening overhouden. Dat moeten boeren en samenleving samen realiseren, want het heeft geen zin om met omgekeerde vlaggen tegenover elkaar te staan: het noodsignaal van de boeren versus het noodsignaal van de natuur en de samenleving.

Daar willen we het in deze Café Mondiaal over hebben. Biologische boer Norbert Huijts zal hierover zijn visie geven en deelnemen aan het gesprek.

 Mondiaal, 82ste aflevering

Donderdag 2 februari 2023, aanvang 19.30 uur.

Café Pelt, Pancratiusplein 48, 6411 JZ Heerlen-centrum

Zie ook de website: https://www.heerlenmondiaal.nl/

Foto: https://www.ivn.nl/afdeling/heerlen/activiteiten/cafe-mondiaal

Geef een reactie