Hoofdmenu

Stichting De Positieve Stad ontvangt financiële ondersteuning van het Oranje Fonds, VSB Fonds en Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg ten behoeve van project M’n buren in Eikske en de Mijnbuurt

Stichting De Positieve Stad werkt sinds medio 2018 aan het bevorderen van de sociale samenhang in buurten en wijken door in te zetten op gemeenschapsontwikkeling met tastbare, culturele resultaten en een duurzaam karakter. Mensen en belanghebbenden worden hierbij op wijkniveau bij elkaar gebracht en meegenomen in een proces waarin ze elkaar beter leren kennen en vóór en mét elkaar werken aan het verbeteren van hun eigen buurt. Voor het nieuwe project M’n buren in Eikske en de Mijnbuurt in Landgraaf ontvangt Stichting De Positieve Stad financiële ondersteuning van het Oranje Fonds, VSB Fonds en Burgerkracht Stimuleringsfonds Limburg. Eikske en de Mijnbuurt Met het project M’n buren in Eikske en de Mijnbuurt wordt er samen met creatieve talenten en betrokken bewoners voor gezorgd dat verschillende bewonersgroepen uit Landgraaf, van jong tot oud, elkaar beter leren kennen.

Gedurende het project treden de bewoners tijdens diverse activiteiten interactief met elkaar in gesprek over het thema vriendschap en wordt er tijdens creatieve workshops samen een tentoonstelling gerealiseerd. Het betrekken van de bewoners en het stimuleren van hun ontwikkeling staat centraal in het proces, waardoor onder meer de sociale cohesie in de Landgraafse samenleving toeneemt. De activiteiten zullen plaatsvinden bij wijkcentrum An de Koel en er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met culturele- en welzijnspartners in de wijk. Inmiddels wordt het project financieel ondersteund door het Oranje Fonds, het Fonds Luc Janzen Provincie Limburg, Stimuleringsfonds Burgerkracht Limburg en VSB Fonds. Oranjefonds Het Oranje Fonds vindt dat iedereen ertoe doet.

 

 

 

 

Het fonds wil dat niemand er alleen voor staat en iedereen mee kan doen in onze samenleving. Daarom versterkt en verbindt het organisaties en vrijwilligers die bijdragen aan een verbonden samenleving. Dit doet het Oranje Fonds dankzij steun van o.a. de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en diverse andere partners. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Bronnen: https://www.oranjefonds.nl  & https://www.depositievestad.nl/ & https://www.vsbfonds.nl/

 (Volgend nieuwsbericht) »