Collegevoorzitter Luc Verburgh vertrekt bij Zuyd Hogeschool en gaat aan de slag in Verenigde Arabische Emiraten

Luc Verburgh, voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool, legt per 1 juni 2023 zijn functie neer om rector te worden bij een universiteit in de Verenigde Arabische Emiraten.

Vanaf zijn benoeming per 1 september 2017 heeft Luc Verburgh met passie en energie het voorzitterschap van het College van Bestuur van Zuyd ingevuld. Hij was onder meer de drijvende kracht achter de ontwikkeling en implementatie van de meerjarenstrategie ‘Passie voor Ontwikkeling’ 2019-2023. Daarnaast was hij gezichtsbepalend voor de verbinding van Zuyd, als dé aanbieder van hoger beroepsonderwijs in Limburg, in en met de provincie en de Euregio Maas-Rijn. Als lid van het bestuur van de Vereniging Hogescholen heeft hij ook landelijk een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het hoger onderwijs.

‘Volste vertrouwen’

Luc Verburgh: ’In september 2017 ben ik aangetreden als bestuursvoorzitter van Zuyd. Met veel energie en plezier, en samen met zeer betrokken en inspirerende collega’s, heb ik mogen meebouwen aan de nieuwe strategie, de organisatie, de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, en onze positie in de regio. Het fundament van Zuyd is stevig en ik heb dan ook het volste vertrouwen dat Zuyd er uitstekend in zal slagen om het mooie toekomstperspectief, zoals verwoord in onze meerjarenstrategie, verder vorm te geven.

Het is lastig woorden te vinden voor wat het vertrek bij Zuyd voor mij betekent. Enerzijds heb ik − na veel wikken en wegen − gekozen voor een stap in een voor mij onbekende wereld met veel bijbehorende ontdekkingen. Anderzijds is het een vertrek uit een organisatie en een omgeving die mij heel dierbaar is geworden. Niet voor niets houden wij ons huis in Zuid-Limburg aan!’

Toekomstgericht perspectief

De Raad van Toezicht betreurt het vertrek van Luc Verburgh en is hem zeer erkentelijk voor alles wat hij voor Zuyd heeft betekend. Marja van Dieijen-Visser, voorzitter Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool: ’Onder de inspirerende leiding van Luc Verburgh heeft Zuyd de voorbije periode een krachtige ontwikkeling doorgemaakt. Zijn visie, gedrevenheid en passie zijn hierbij toonaangevend geweest. Luc heeft Zuyd een toekomstgericht perspectief gegeven dat zowel voor studenten als medewerkers inspirerend is. De Raad van Toezicht waardeert zijn inzet en bijdrage zeer en wenst hem alle succes bij deze mooie volgende stap’.

Opvolging

De Raad van Toezicht verwacht op korte termijn nadere mededelingen te kunnen doen omtrent de opvolging van Luc Verburgh.

Tekst en foto: Zuyd