Klaartje Peters nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Kunstenfestival Musica Sacra Maastricht

Klaartje Peters is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Musica Sacra Maastricht, een jaarlijks terugkerend driedaags kunstenfestival dat aan de hand van een wisselend thema het sacrale centraal stelt. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar, eventueel te verlengen met eenzelfde periode. Klaartje Peter is de opvolgster van Jean Jacobs op, wiens voorzitterschap in 2010 begon op verzoek van zijn voorganger, oud-burgemeester Philip Houben. De Raad van Toezicht bestaat verder uit Michel Cobben, Barbara de Heer, Bas Huyser en Lieke Wijnia.

Klaartje Peters is bestuurskundige en werkt als onderzoeker en publicist op het terrein van politiek, bestuur en samenleving. Daarnaast is zij voor één dag per week als bijzonder hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur verbonden aan de Universiteit Maastricht (Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen). Zij hoopt haar bestuurlijke ervaring als toezichthouder en rekenkamervoorzitter, onder meer van de gemeente Maastricht en de gemeente Venlo, te kunnen inzetten in haar nieuwe rol: “Musica Sacra is een begrip in stad en land. Ik beland in een stevige festivalorganisatie met een schat aan deskundigheid en ervaring, en verheug me erop om daar met de Raad van Toezicht aan te kunnen bijdragen”.

Brigitte van Eck, directeur-bestuurder van Stichting Musica Sacra en directeur van Theater aan het Vrijthof: “Samen met de programmacommissie en de Raad van Toezicht zijn we verheugd dat we met Klaartje Peters een waardige opvolger voor Jean Jacobs hebben gevonden. We bedanken Jean voor de vakkundige en prettige wijze waarop hij jarenlang zijn voorzitterschap heeft vervuld en hebben er alle vertrouwen in dat ook Klaartje met haar kennis, ervaring en staat van dienst een bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van Musica Sacra in de komende jaren.”

Slotwoord Jean Jacobs

Bij afscheid nemen hoort ook een korte terugblik. Hoewel het lastig is om highlights van Musica Sacra aan te geven, koestert Jean Jacobs goede herinneringen aan een aantal optredens waarbij virtuositeit, kunstzinnigheid en de omgeving centraal stonden: “Ik denk dan aan de Japanse monniken in de Sint Servaas, Joost Vrouenraets die dansend van Heerlen naar Maastricht kwam, Verklärte Nacht van Schönberg, te veel om op te noemen. Dierbare herinneringen heb ik ook aan de pianovirtuozen Severin von Eckardstein & Liebrecht Vanbeckevoort.” Hij vervolgt zijn terugblik: “We zijn erin geslaagd het unieke karakter van het festival te behouden. Hoewel het streven is om zoveel mogelijk mensen te laten genieten, heeft het streven naar kwaliteit altijd vooropgestaan. Gemeente Maastricht heeft als beleids- maker op cultuurgebied met dit festival en met Theater aan het Vrijthof goud in handen. Het zegt genoeg dat ook de Provincie Limburg en de cultuurfondsen dit festival steeds weer ruimhartig ondersteunen. Ik wens het festival dan ook toe dat met de steun van de overheden een eigen koers kan worden gevaren en het politieke of bestuurlijke belang op de achtergrond blijft. Met een dynamisch productieteam van het Theater aan het Vrijthof, een zich verjongende programmacommissie en een betrokken Raad van Toezicht mag erop worden vertrouwd dat het festival zich steeds opnieuw zal laten zien op hoog niveau!”

Kunstenfestival Musica Sacra

De 41ste editie van Kunstenfestival Musica Sacra Maastricht vindt plaats van vrijdag 15 tot en met zondag 17 september, op vele bijzondere plekken in Maastricht. Het thema is barmhartigheid. De kern van de programmering is muziek, verrijkt met onder meer dans, theater, film, beeldende kunst, lezingen en jeugdeducatie. Musica Sacra is een coproductie met Theater aan het Vrijthof. Meer info: www.musicasacramaastricht.nl

Tekst: Ton Reijnaerts