Het diamanten echtpaar, De heer en Mevrouw Paffen-Starmans zijn 60 jaar getrouwd.

John en Tieny Paffen-Starmans zijn 60 jaar getrouwd. om precies te zijn was het wettelijk huwelijk op 27 maart 1962. Zoals gebruikelijk kwam burgemeester Petra Dassen het diamanten echtpaar feliciteren. Samen met de kinderen,aangetrouwden en drie kleinkinderen hebben ze een gezellig feestje gevierd.

John Paffen (82) zag Tieny Starmans (81) voor het eerst in de Markstraat. Hij groette haar en zij groette hem. Na enige tijd zag John haar weer op die zelfde plek staan en maakte een afspraak met Tieny, die hem al vanaf het eerste moment aardig vond. Na een verkeringstijd van zes jaar stond John en Tieny voor de trouwambtenaar van de gemeente Kerkrade. Inmiddels had hij een behoorlijk bedrag kunnen sparen. Omdat er een wachtlijst was van 1700 woningzoekenden werd besloten om bij de ouders van John in Haanrade in te trekken. Tieny heeft altijd voor de huishouding gezorgd en John was roover op de Domaniale mijn. Na de mijnsluiting volgde hij een opleiding al metaalbewerker. Als zodanig heeft hij tot zijn pensionering bij de firma Stork gewerkt. Zijn passie was het bespelen van de tuba. Tieny heeft John menig keer moeten missen omdat hij ergens met zijn blaasorkest aan het spelen was. Het bespelen van een instrument zit bij de familie Paffen in het bloed. In 1971 werd hun tweeling geboren in de Vroedvrouwenschool in Heerlen. Marjon is precies 7 minuten ouder als haar broer Leon. Sinds twee jaar woont het diamanten echtpaar in de Engerhof. Ze hebben het daar goed naar hun zin. De handy van Tieny werd een gemeengoed. John mist we de sociale contacten.

Foto en Tekst: Peter Trompetter