Meer dan 140.000 € EFRO-middelen voor grensoverschrijdende projecten met Limburgse participatie

De politische afgevaardigden van de EGTS Euregio Maas-Rijn zijn op woensdag 26.04.2023 bijeengekomen en hebben hun goedkeuring gehecht aan de ondersteuning van 10 grensoverschrijdende microprojecten in het kader van het People to People 2 (PtoP) fonds. Deze microprojecten hebben de karakteristiek dicht bij de burger te zijn en zo de Euregio voor de burgers tastbaar te maken. Deze steun bedraagt in totaal meer dan 240.000 € aan EFRO-middelen. Van deze 240.000 € gaat meer dan 140.000 € naar euregionale projecten met deelname van organisaties, overheden, verenigingen enz. uit de provincie Limburg.

 Microprojecten met partners uit Nederlands Limburg

 Deze microprojecten hebben een positief subsidieadvies gekregen:

 • Drielandenfeest

  Het doel van de organisatoren is een informatieve en feestelijke dag aan te bieden rond het thema grensoverschrijdende samenwerking. De bedoeling is het grote publiek kennis te laten maken met alle aspecten van de grensoverschrijdende samenwerking: voltooide of lopende initiatieven, projecten in opbouw, bestaande grensoverschrijdende structuren en de resultaten die zij ten behoeve van de burgers hebben bereikt. Aangezien het om een festival gaat, is er animatie voor kinderen, een podiumprogramma vol dans en muziek en lekkernijen uit de drie landen.

  Partners: StädteRegion Aachen, Aachen (D) in samenwerking met Stadsregio Parkstad Limburg, Heerlen (NL), Commune de Plombières, Plombières (B)

 • Leve de Jeker 2023

  De situatie in Vlaanderen en Nederlands Limburg is momenteel alarmerend: de Geer is een van de meest vervuilde rivieren in West-Europa. Deze vervuiling gaat ten koste van de vitaliteit en gezondheid van het hele ecosysteem van het stroomgebied. Daarom moeten we verdere vervuiling voorkomen en de rivier schoonmaken.

Wij willen een 55 kilometer lange Euregionale betrokkenheid realiseren met alle publieke en private actoren in het Geer-dal, onder het motto: “Kleine beken maken grote rivieren” en zo onze droom van een schone Geer realiseren en samen de wereld vormgeven waarin wij willen leven.

Partners: Stichting Leve de Jeker, Maastricht (NL) in samenwerking met Basse Meuse Développement, Oupeye (B), Stichting CNME Projecten, Maastricht (NL) (geassocieerde partner)

 • Euregional electronic music network

  Samenvoeging van drie muziekensembles in de Euregio Maas-Rijn voor drie feestelijke acts.

  Partners: Klang-Experimente VoG, Eupen (B) in samenwerking met Stichting Ensemble 88, Maastricht (NL), LAPs Ensemble, Saint-Nicolas (B)

 • Connected Communities

  De partners organiseren grensoverschrijdende ontmoetingsmomenten waar organisaties, verenigingen, burgerinitiatieven en lokale overheden expertise en ervaringen kunnen uitwisselen. De focus ligt hierbij op het thema “burgerparticipatie” (van eenvoudige participatie tot co-creatie) en de daarmee gepaard gaande effecten op de politiek, het omgaan met maatschappelijke uitdagingen en de rol van het maatschappelijk middenveld. Wij willen via rechtstreeks contact de behoeften in kaart brengen en deze vertalen in concrete maatregelen, initiatieven en beleidsaanbevelingen voor een betere levenskwaliteit van de burgers.

  Partners: Maatschappelijke en ontwikklingswerken Limburg vzw, Hasselt (B) in samenwerking met Vereniging Kleine Kernen Limburg, Buggenum (NL) en andere partners van Oostbelgië, Nederlands en Belgisch Limburg.

 • Limburg Legends

  De beide orkesten in zowel Belgisch als Nederlands Limburg vertegenwoordigen enerzijds een enorme culturele waarde, maar hebben het anderzijds op allerlei vlakken steeds moeilijker. Niet stoppen met samenwerken aan de grens, kan de sector in de toekomst aan weerszijden een behoorlijke boost geven.

Zo wensen deze een galaconcert door de harmonieorkesten van Harmonie St. Cecilia Grevenbicht en Harmonie St. Cecilia Rotem en de jeugdopleiding van Harmonie St. Cecilia Grevenbicht te organiseren. Hierbij zullen de harmonieorkesten samen musiceren en de jeugdige muzikanten worden vergezeld van topartiesten, licht en geluid om een unieke muzikale beleving te creëren. Hierbij wordt het publiek uit beide Limburgen getrakteerd op muziek, zang, dans, toneel, beeld en geluid. Muzikale grenzen worden opgezocht en cross-overs tussen verschillende culturele uitingen vormen de leidraad van de muzikale programmering.

Partners: Stichting Evenementen Harmonie en Drumband, St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven, Papenhoven (NL) in samenwerking met Harmonie St. Cecilia, Grevenbricht (NL), Harmonie St. Cecilia, Dilsen-Stokkem (B)

 • Kunstenaars Verkenners: artistieke exploratie van het landschap

  Vzw Art Assist, geworteld in de zuidkant van Belgisch Limburg, en Stichting buitenplaats Kasteel Wijlre, actief in het zuiden van Nederlands Limburg, hebben duidelijke raakpunten: ze spitsen zich allebei toe op actuele beeldende kunst en ontwikkelen daarbij een band met hun omgeving, hun landschappelijke kader. Daarom hebben ze besloten samen te werken en hun actieradius te verruimen, alvast tot de ganse Euregio Maas-Rijn. In dit project gaan ze uit van vragen zoals: Wat is het aandeel van het landschap in de identiteit van de Euregio? Zijn er tekenen van druk op het landschap? Kan kunst helpen om het landschap te bewaren en te ondersteunen?

De vzw en de Stichting doen een beroep op twee kunstenaars om samen op verkenning te gaan: de Vlaming Gert Robijns en de Nederlandse Anneke Eussen, Limburgers aan weerskanten van de grens. Voor hun rondreis in de Euregio kunnen ze beschikken over een verplaatsbare installatie: de Reset Mobiel. Het is immers de bedoeling een ‘reset’ teweeg te brengen, namelijk landschappen opnieuw zichtbaar te maken en op te waarderen.

Partners: Vzw Art Assist, Borgloon (B) in samenwerking met Stichting buitenplaats Kasteel Wiljre, Wiljre (NL)

Foto en Tekst: Euregio Maas-Rhein – Euregio Maas-Rijn – Euregio Meuse-Rhin