Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan de 60-jarige heer J.W.I.M van den Camp door burgemeester Petra Dassen

Lid in de Orde van Oranje Nassau

 Misdienaar en acoliet Parochie St. Joannes de Doper Eygelshoven (1971 tot onbekend)

Door de jaren heen is de heer van den Camp betrokken geweest bij verschillende gremia binnen de parochie. Vanaf zijn basisschooltijd tot in zijn studententijd is hij actief misdienaar en acoliet geweest. Deze vele tientallen en wellicht honderden missen vormden de opmaat voor een langdurige band tussen hem en de parochie.

 Lid Processievereniging St. Joannes de Doper (1978 tot heden)

De Processievereniging ondersteunt de parochie in de feestelijke aankleding en organisatie van de jaarlijkse Sacramentsprocessie, de Eerste Heilige Communie en openluchtmissen.

 

Secretaris Processievereniging St. Joannes de Doper (1985 tot 2005)

De Processievereniging ondersteunt het Kerkbestuur al bijna 80 jaar in de feestelijke aankleding van Kerkelijke activiteiten in en rondom Eygelshoven. Teven ondersteunt de vereniging ad hoc bij andere kerkelijke activiteiten. In de rol van secretaris was de heer van den Camp verantwoordelijk voor de aanvraag voor vergunningen, het uitnodigen en begeleiden van verenigingen, parochianen en het opzetten van de jaarvergadering en schrijven van de notulen.

 

Secretaris Schuttersbroederschap St. Sebastianus 1703 (2006 tot heden)

De heer van den Camp is reeds 25 jaar lid van het schuttersbroederschap. Vanaf 2006 vervult hij de rol van secretaris met alle bijhorende werkzaamheden. In deze rol is hij o.a. verantwoordelijk voor de geschiedschrijving van de vereniging. In de aanloop naar het 300-jarig bestaansfeest heeft hij met werkzaamheden als onderzoek en het bewaken van de taalkundige kwaliteit een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het jubileumboek.

 

Lid Kerkbestuur Parochie St. Joannes de Doper Eygelshoven (2006 tot heden)

Als lid van het Kerkbestuur, met de invulling van de rol van secretaris de laatste jaren is de heet van den Camp  verantwoordelijk voor verslaglegging, interne en externe communicatie, aanvraag vergunningen etc. Tevens is hij binnen het bestuur verantwoordelijk voor het organiserend comité ‘Grote Kerk 100 jaar’ (2021/2022).

 

Bestuurslid Laurafonds (2007 tot heden)

Het Laurafond is een goede-doelen-stichting die voortkomt uit de erfenis van Steenkolenmijn Laura en Vereniging die decennialang opereerde vanuit Eygelshoven. Mede door zijn beroep als journalist en specialist in communicatie is de heer op den Camp een niet te missen bestuurslid. Zo is hij o.a. verantwoordelijk geweest voor een professionaliseringslag in communicatie door het opzetten van een website. Daarnaast bestaan de bijhorende werkzaamheden uit contact met indieners van subsidieaanvragen, voorbereidende werkzaamheden en bestuursvergaderingen.

en in aanloop naar de jaarlijkse terugkerende evenementen.