Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra presenteert internationale cyberstrategie op de Brightlands Smart Services Campus

Foto: minister Hoekstra en mevrouw Boeijen, CEO Brightlands Smart Services Campus

Vandaag bezocht minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Hij sprak hier over de internationale cyberstrategie van het kabinet.

Internationale cyberstrategie

Het kabinet heeft een internationale cyberstrategie (ICS) opgesteld, die beschrijft hoe Nederland de komende jaren wil inspelen op internationale ontwikkelingen binnen samenwerkingen als de EU en de NAVO, maar ook daarbuiten met andere partners.

In dit kader bezocht minister Hoekstra vandaag de Brightlands Smart Services Campus. In zijn speech waarschuwde de minister dat we niet naïef moeten zijn over cyberdreigingen. “Nederland en Europa worden continu bedreigd. Diefstal van data, spionage, sabotage en disinformatie. Cyberaanvallen zijn een integraal onderdeel geworden van oorlogsvoering.” Hij beredeneerde waarom cyberoperaties, evenals opkomende technologieën in het digitale domein als de ontwikkeling van AI, vragen om een internationale aanpak.

Beheer van het internet en publiek-private samenwerking
Minister Hoekstra: “Als we nu niks doen, is dat het einde van het internet zoals we het kennen. Autoritaire landen willen het internet omvormen tot een afgesloten en gecontroleerde ruimte. Met de nieuwe internationale cyberstrategie wil het kabinet het beheer van het open wereldwijde internet beschermen. Publiek-private samenwerkingen spelen hierin een sleutelrol. Op de Brightlands Smart Services Campus heb ik hier veel goede voorbeelden van gezien.”

De speech van minister Hoekstra

Naast minister Hoekstra ging de ambassadeur Cyber en Veiligheid, Nathalie Jaarsma, in gesprek met studenten, bedrijven en kennisinstellingen aanwezig op de Brightlands campus. De minister liet zich inhoudelijk bijpraten door partijen als de Brightlands Smart Services Campus, Nationale Politie, Maastricht University en APG. Er werd daarbij gesproken over het belang van wet- en regelgeving om publiek-private samenwerkingen te stimuleren om daarmee onder andere cyberdreigingen tegen te gaan.

Expertise
Astrid Boeijen, CEO Brightlands Smart Services Campus: “De Brightlands Smart Services Campus combineert wetenschap, ondernemerschap, talent en state-of-the-art faciliteiten op één plek. Zo ook op het onderwerp digitale veiligheid. Ik ben dan ook trots dat de minister en de ambassadeur hier kennis komen maken met onze expertise en knowhow. Wij zijn een unieke, internationaal georiënteerde community waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen werken aan de ethisch en maatschappelijk verantwoorde inzet van digitale technologie. Zodat we de kansen benutten die deze technologie biedt én weten om te gaan met de risico’s ervan. Daarmee dragen wij ook bij aan het verder versterken van Nederland en de Europese Unie als wereldwijde cyberspeler.”

Foto: Jonathan Vos Photography 
Tekst: Brightlands Smart Services Campus