Adriane Keulen per 1 juli jl. benoemd als nieuwe directeur-bestuurder Delphinium Wonen, Welzijn & Zorg

Eigenlijk was het niet verwonderlijk dat onlangs de raad van Commissarissen van Delphinium Wonen, Welzijn & Zorg voor ouderen per 1 juli 2023 jl. mevrouw Adriane Keulen benoemd heeft als nieuwe directeur-bestuurder. Ze was immers al vanaf 9 januari 2023 jl. op ad interim-basis als bestuurder werkzaam, welke (tijdelijke) functie zij op voorbeeldige wijze heeft ingevuld. Dit uiteraard tot volle tevredenheid van de eerder genoemde raad van Commissarissen van deze Wonen, Welzijn & Zorginstelling.

Foto: Adriane Keulen

De omschrijving tot volle tevredenheid van de raad van Commissarissen wordt dan ook terecht en duidelijk verwoord door de heer Hein Ritt zijnde voorzitter van de RvC. Hij geeft aan zeer verheugd te zijn met de definitieve benoeming van Adriane Keulen tot directeur-bestuurder van Delphinium. “Met haar benoeming halen we een ervaren en bevlogen mensgerichte bestuurder binnen met kennis, ervaring en netwerk binnen het brede veld van het sociale domein en in het bijzonder van de ouderenzorg. Juist de combinatie van dit alles, haar intrinsieke motivatie en groot enthousiasme om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken geeft ons veel vertrouwen in de verdere professionele ontwikkeling van Delphinium zowel voor onze bewoners, hun naasten als onze medewerkers”. Een beter compliment kon Adriane Keulen getrouwd met Jan van Berkel, bij haar start als definitieve nieuwe directeur-bestuurder, zich niet wensen-(redactie P.A.).

Wanneer haar staat van dienst in ogenschouw wordt genomen dan blijkt dat er terecht sprake is van een behoorlijke opsomming met betrekking tot haar genoten studies en functies. Adriane ging, uiteraard als “Gebrooker maedsje“, naar de Sint Janscollege en studeerde verder Post HBO Arbeidsdeskundige, Universiteit Hasselt en Fontys, Ook heeft ze (en nog) gestalte gegeven als bestuurslid en/of lid van diverse organisaties.

Ook was ze o.a. werkzaam als arbeidsdeskundige, manager en bestuurder binnen de commerciële dienstverlening, de sociale werkvoorziening, het sociaal domein en de publieke sector. In haar laatste functie was, zoals bekend, Adriane van 2018 tot medio 2022 namens de Ouderen Partij Heerlen wethouder en vanaf 8 juni 2022 voor dezelfde partij raadslid. Voor haar wethouderschap was ze al bij de gemeente Heerlen werkzaam als hoofd van Buurtgericht Werken. In deze functie maakte zij zich verdienstelijk en geliefd bij alle aangesloten Wijkraden en Stichtingen. Hierbij mag zeker toegevoegd worden dat zij, bij welke gelegenheid dan ook, haar gezicht liet zien en zonder aanziens des persoon gesprekken aanging.                                                                                                                                                  

Zelfs in de gelukkig voorbije coronaperiode stak zij, middels een videotoespraak en als opmerkelijke bijzonderheid, iedereen een hart onder de riem. Haar gedane boodschap sprak niet alleen boekdelen, maar werd zeer gewaardeerd. Adriana: denk aan elkaar, zoek het niet te ver, blijf dichtbij jezelf. Een klein gebaar doet veel. Volg je hart, want met oprechte bezieling kom je een heel eind en SAMEN komen we nog verder”.

 

Terug naar de pointe van dit artikel:

 Adriane Keulen over haar nieuwe positie: “Delphinium beschikt over vier kleinschalige woon/zorg voorzieningen in Heerlen, Voerendaal, Landgraaf en Nuts zij bieden 24-uurs zorg in een liefdevolle, warme omgeving. Goede professionele zorg is voor hen onlosmakelijk verbonden met aandacht voor het welzijn van de bewoners. Delphinium beschikt op elke locatie over studio’s voor 1 persoon. In Heerlen en Voerendaal zijn daarnaast ook appartementen voor echtparen. De zorg is een sector die me al heel lang bezighoudt. Ook als wethouder had ik ‘ouderenbeleid’ in mijn portefeuille. Hoe mooi is het dan om je steentje te mogen bijdragen aan de toekomst van de ouderenzorg. Er liggen zoveel vraagstukken waardoor ik mijn energie ten volle kwijt kan. Ik heb bewust voor Delphinium gekozen omdat ik de kleinschaligheid en de wendbaarheid van een organisatie erg belangrijk vind iets wat ik in mijn afgelopen 6 maanden tijdens mijn interim-periode in volle omvang heb mogen ervaren. 

Delphinium: een organisatie van en voor mensen. De mensen maken altijd het verschil, niet de systemen en protocollen. Er werken bevlogen en bekwame medewerkers; zowel medewerkers in loondienst als natuurlijk belangrijke ondersteuners zoals mantelzorgers en andere vrijwilligers. En ook de cliëntenraad is zeer betrokken bij het wel en wee. De afgelopen periode heb ik gesproken met o.a. het managementteam, de OR, de cliëntenraad en de Raad van Commissarissen. Ik hoorde hun uitdagingen die we wellicht allemaal kunnen raden. Het is echt niet makkelijk op dit moment in de zorg, maar iedereen wil ervoor gaan om zo optimaal mogelijke zorg en welzijn te bieden aan de bewoners die het zo hard nodig hebben.                                                                                                                                             

En niet alleen de bewoners zelf, maar ook hun partners en dierbaren. Een ieder is erg trots op de organisatie, op de mensen die er werken. Het is een pittige klus, zoals iemand tegen mij zei en never a dull moment. Ik realiseer me dit terdege. Ik onderschat het zeker niet. 

Ik vind het spannend zo’n nieuw begin. Maar het hopelijk kunnen ondersteunen van de cliënten en van al die mensen die het verschil willen maken in de zorg, is mijn drive. Het is zo hard nodig. Onze zorg… mijn zorg. Ik ga er voor.

Nb: verder blijf ik ook raadslid voor de Ouderen Partij Heerlen.

We kunnen ons echt richten op de behoefte van onze bewoners en medewerkers. Zo kunnen echtparen ook terecht en kunnen de bewoners bijvoorbeeld ontbijten wanneer zij willen. Er wordt ook geprobeerd om zoveel mogelijk mee te gaan met het dag- en nachtritme van de bewoners. Er wordt echt gericht op de wensen van de individuele bewoner Ieder mens is tenslotte anders. Er wordt gedacht  in mensen en niet in systemen en protocollen. Dat geldt ook voor de medewerkers. Alleen samen maak je het verschil. Ik spreek dan ook graag over de ondernemende Delphinium-familie.

Het leuke is de mix aan bewoners die bij ons wonen. Gewoon een afspiegeling van onze maatschappij. Samen en met respect voor elkaar proberen wij samen te leven en te werken. Gelukkig ouder worden in een veilige en liefdevolle omgeving, dat willen we toch allemaal”.

Adriane, ParkstadActueel feliciteren je van harte met je benoeming als directeur/bestuurder van Delphinium Zorg en wensen je veel succes in deze belangrijke functie ten behoeve van de oudere medemens.

Foto’s: Delphinium Zorg
Tekst: Redactie ParkstadActueel: hfd/eind redacteur Callie Steijaert