Hoofdmenu

Heerlen verdient een aantrekkelijk centrum

Het huidige stadscentrum is versnipperd en daardoor niet aantrekkelijk voor ondernemers, winkelend publiek en bewoners. Wij willen wonen, ondernemen, winkelen en recreëren in centrum Heerlen attractief maken. En ervoor zorgen dat het centrum veiliger en voor iedereen toegankelijk wordt.

Wonen
Wonen in het centrum moeten we stimuleren en aantrekkelijker maken. Bijvoorbeeld door het wijzigen van de bestemming van leegstaande winkel- en kantoorpanden. Maar ook door ervoor te zorgen dat het centrum weer levendig wordt; een aangename plek om te verpozen.

Ondernemen. 

Ondernemers zijn belangrijk om Heerlen weer op de kaart te zetten als koopstad. Daarom moeten ondernemers zoveel mogelijk ondersteund en gefaciliteerd worden. Door de precariobelasting te vereenvoudigen (bijvoorbeeld een vast bedrag per mterras). Door starterspremies te verstrekken en de kosten voor startende ondernemers te verlagen. Door een professionele partij in te huren die met succes bemiddelt tussen pandeigenaren en ondernemers (zoals in de Oranje Nassaustraat gebeurd is). En door de acquisitie van nieuwe formules en succesvolle labels professioneel in te richten.

Winkelen
Heerlen moet weer aantrekkelijk worden als koopstad. Dus is het zaak om de leegstand aan te pakken en Heerlen sfeervoller en levendiger te maken. Wij gaan voor het terug op de kaart zetten van Heerlen als koopstad. Dat willen we doen door het centrum compacter te maken, themastraten in te richten (bijvoorbeeld Honigmanstraat: foodstraat, Oranje Nassaustraat: reisstraat, Saroleastraat: schoenen- en kledingstraat), het accent te leggen op sfeer en beleving en door het organiseren van activiteiten die daarvoor zorgen. Maar ook door de binnenstad na 12 uur af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Voor die laatste categorie zijn er gratis fietsenstallingen (Akerstraat & station). Daarnaast willen we met ondernemers en pandeigenaren komen tot een systeem om parkeren (deels) te vergoeden (hospitality card).

Recreëren
Hieronder verstaan we cultuur, eten en drinken en bewegen.

Cultuur: Ons streven is om de samenwerking tussen de verschillende culturele instellingen te intensiveren. Dus tussen het Parkstad Limburg Theater, de Nieuwe Nor, het Cultuurhuis en de Royal.

Zodat er sprake is van een compleet en evenwichtig aanbod van culturele activiteiten. En zodat de verschillende spelers elkaar aanvullen en versterken.

Eten en drinken: De horeca in het centrum moet ruimer baan krijgen. Dat kan door leegstaande panden aantrekkelijk te maken hiervoor en het centrum na 12 uur af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Zo creëren we meer terrasruimte en voorkomen we geluidsoverlast.

Bewegen: We willen een zwembad voor jong en oud in of vlakbij centrum Heerlen. Dus zetten we ons in voor het behoud van het Mondriaan zwembad en het geschikt maken hiervan als doelgroepenbad en/of voor een groot regiobad aan de rand van Heerlen.

Voor iedereen toegankelijk
Heerlen moet een inclusieve stad worden. Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat onze stad en onze openbare ruimtes voor iedereen toegankelijk zijn.

www.ouderenpartijheerlen.nl