Hoofdmenu

Vernieuwen voetbalvelden VV Hellas

 

Vernieuwen voetbalvelden. Op 8 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Voerendaal besloten om de OpenClub te Klimmen te ontwikkelen. Het vernieuwen van de voetbalvelden van VV Hellas is het eerst te realiseren onderdeel van de Open Club.

Met het vernieuwen van deze velden worden de volgende verbeteringen bewerkstelligd:

1. De speelcapaciteit van de velden neemt aanzienlijk toe;

2. De velden zijn multi-functioneel inzetbaar.

 

In de afgelopen maanden is in samenwerking met de voetbalvereniging VV Hellas een ontwerp gemaakt voor het vernieuwen van deze velden.Dit ontwerp is vervolgens de basis geweest voor de planvoorbereiding.Ook heeft er een informatieavond plaatsgevonden met de direct omwonenden. Zodra de aannemer bekend is organiseren we eenbredere informatieavond.

Aanbesteding

Op 14 maart is de aanbestedingsprocedure voor van de realisatie van deze veldenopgestart. We verwachtendat de werkzaamheden aan deze velden eind mei 2018 van start kunnen gaan.

Archieffoto®Parkstadactueel/Tom de Cock« (Vorig nieuwsbericht)