Hoofdmenu

Samenwerkingsovereenkomst bedrijventerrein Rode Beek

Burgemeester Odile Wolfs (links) en wnd. burgemeester Gerd Leers ondertekenen de overeenkomst voor bedrijventerrein Rode Beek.

 

 

Op 5 juni 2018 ondertekenden wnd. burgemeester Gerd Leers van Brunssum en burgemeester Odile Wolfs van Onderbanken een samenwerkingsovereenkomst voor het gezamenlijk afronden van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Rode Beek.

 

In de overeenkomst leggen beide gemeenten afspraken vast over een nieuw bestemmingsplan, het bouwrijp maken van het terrein en het uitgeven van circa vier kavels.

Het bedrijventerrein is in beginsel bedoeld voor zogeheten ‘verplaatsers’. Dat zijn bedrijven die bijvoorbeeld uitbreidingsbehoefte hebben of anderszins een nieuwe locatie zoeken. Zo wil de gemeente Onderbanken de gronden inzetten voor het verplaatsen van bestaande bedrijven uit de kern Schinveld om verdere groei van deze bedrijven mogelijk te maken.

Bedrijventerrein Rode Beek ligt deels in Brunssum en deels in Onderbanken. Het gebied wordt begrensd door de Buitenring, de N274 en de Molenvaart.

 

Foto: Pascal Moors.