Hoofdmenu

Ondersteuning WMO voldoet aan wensen en behoeften van clienten

 

 

 

De meeste cliënten van gemeente Simpelveld die gebruik maken van zorg en hulp in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn tevreden over de geleverde steun

 

 

 

 

Dat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek dat in de periode mei-juni is uitgevoerd.

Het onderzoek geeft inzicht in drie hoofdthema’s:
– contact met de gemeente/toegang
– de kwaliteit van de ondersteuning
– het ervaren effect op de zelfredzaamheid

De algemene conclusie die uit het onderzoek getrokken kan worden is dat gemeente Simpelveld op alle onderdelen naar tevredenheid scoort. De belangrijkste vraag, of de ondersteuning bijdraagt aan zelfredzaamheid, wordt bevestigd. Drie kwart van de cliënten geeft aan dat ze zichzelf nu beter kunnen redden, dat er een betere kwaliteit van leven is en dat de dingen die ze willen doen, beter gaan.

De voornaamste reden om contact met de gemeente te zoeken is het niet meer aankunnen van het huishoudelijk werk (55%), op afstand gevolgd door vervoersproblemen (34%) en moeite met wassen en aankleden (30%). Dit is dezelfde top 3 als het voorgaande jaar.
Acht op de tien cliënten wisten waar ze met hun hulpvraag terecht konden. Ze zijn tevreden over het contact met de medewerker van de gemeente. Ze werden serieus genomen (81%), snel geholpen (71%) en de medewerker zocht samen met hen naar een oplossing (79%).
Bijna de helft van de cliënten heeft een keukentafelgesprek gehad, meestal met een naaste erbij. Een groot deel van de ondervraagden wist niet dat ze daarbij gratis gebruik konden maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dat vindt de gemeente echt een punt van aandacht. In overleg met MEE Zuid-Limburg bedenkt gemeente Simpelveld een aanpak om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid voor gratis en onafhankelijke ondersteuning.

De resultaten van het onderzoek vindt u op onze website www.simpelveld.nl
Kijk bij bestuur/regelgeving onder ‘programma 6 sociaal Domein’.

Tekst Gemeente Simpelveld