Hoofdmenu

Programma Week van de Cultuureducatie Limburg

 

Van 24 t/m 28 september 2018 is het Week van de Cultuureducatie in Limburg. Tijdens deze week staat cultuureducatie in het basisonderwijs centraal. Binnen de regio Parkstad worden er – mede door Pit Cultuurwijzer – diverse activiteiten georganiseerd. Op maandag 24 september bezoekt gedeputeerde Hans Teunissen het Mijnmuseum in Heerlen. Daarnaast zijn er diverse netwerkbijeenkomsten om de samenwerking tussen scholen en het culturele veld te benadrukken.

 

Programma:

Maandag 24 september: bezoek Hans Teunissen aan Mijnmuseum Heerlen

Op maandag 24 september bezoekt gedeputeerde Hans Teunissen het Mijnmuseum in Heerlen. Hier werken schoolklassen van Bassischool De Blokkenberg uit Kerkrade aan de slotactiviteit van het project ‘Mijnverleden’. Leerlingen volgen een rondleiding, voeren opdrachten uit waarbij ze in de huid kruipen van personages uit de tijd van de mijnen in Zuid-Limburg en sluiten af door de opgedane kennis te delen in de vorm van een interview door de groepsleerkracht. Binnen dit lestraject werken diverse instanties samen om het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in het primair onderwijs 2017-2020 een duurzame plek te geven op scholen. Hierdoor leren kinderen hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.

Woensdag 26 september: netwerkbijeenkomst Pit Cultuurwijzer

Woensdag 26 september organiseert Pit Cultuurwijzer, penvoerder en verantwoordelijk voor de uitvoer van de regeling CmK in de regio Parkstad, een netwerkbijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is geïnteresseerden uit het onderwijs en het culturele veld bij elkaar te brengen om samen praktisch aan de slag te gaan met cultuureducatie in het basisonderwijs. Door middel van twee activiteiten zullen drie experts uit het culturele veld laten zien hoe ze culturele vaardigheden inzetten en werken vanuit vragen van de scholen. Aanmelden

 

Vrijdag 28 september: afsluiting met workshops en debat in Roermond

De Week van de Cultuureducatie Limburg wordt op vrijdag 28 september afgesloten in Roermond met de provinciale Dag van de Cultuureducatie. Hier wordt gesproken over de stand van zaken rondom CmK, sinds de start in 2017. Verder worden er diverse workshops en een debat georganiseerd en is er de mogelijkheid tot netwerken.

 

Over Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma. Het doel van CmK is kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Dat is waar CmK zich voor inzet. Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Om dit te bereiken bevordert CmK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt CmK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen zodat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met alle kunstvormen en erfgoed.

Over Pit Cultuurwijzer

Pit Cultuurwijzer is penvoerder voor CmK (Cultuureducatie met Kwaliteit) in de regio Parkstad. Scholen worden uitgedaagd om cultuureducatie op een geïntegreerde en gevarieerde manier onderdeel uit te laten maken van hun onderwijs. De intermediairs van Pit Cultuurwijzer coachen de school op basis van De Cultuur Loper. Zo wordt een schooleigen visie op cultuureducatie geformuleerd, die omgezet wordt in concrete activiteiten.

Na ruim anderhalf jaar nemen 30 bassischolen deel aan het groeitraject. Naast coaching draagt Pit Cultuurwijzer ook zorg voor co-creatie met het culturele veld en deskundigheidsbevordering. Als onafhankelijk gesprekspartner voor het onderwijs en het culturele veld in Parkstad brengt Pit Cultuurwijzer partijen samen. Zo wordt er gefundeerd samengewerkt aan het verbeteren van cultuuronderwijs en het ontwikkelen van creativiteit bij kinderen in Parkstad.