Hoofdmenu

NIET- CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING OP VERHARDINGEN

 

Om onkruid te bestrijden mag de gemeente geen chemische middelen meer gebruiken. Vandaar dat sinds 2017 Rd4 de opdracht heeft om in Simpelveld niet-chemische onkruidbestrijding uit te voeren.

 

Of ergens te veel onkruid groeit, wordt bepaald aan de hand van beeldkwaliteit. Dat is een meetmethode op basis van foto’s waarmee de kwaliteit van het straatbeeld wordt bepaald. De gemeente(raad) heeft de beeldkwaliteit bepaald waaraan verhardingen met betrekking tot het aanwezige onkruid moeten voldoen. Aan de hand van die beeldkwaliteit, de soort verharding en de plaats van de verharding, bepaalt Rd4 hoe ze het onkruid bestrijden. Dit kan zijn met hete lucht of water, borstelen of handmatig. In de meeste gevallen is het een combinatie van verschillende bestrijdingsmogelijkheden.

Om zo efficiënt mogelijk te werken gaan we eerst ‘schouwen’. Dit betekent dat een schouwer overal in de gemeente ter plekke gaat kijken of er en waar het onkruid staat. De schouwer maakt daar een digitaal overzicht van waarin hij opneemt met welk soort materieel of handmatig het onkruid bestreden moet worden. Er zijn op jaarbasis ongeveer 16 schouwrondes. Daarin nemen we tegelijkertijd ook de schouw van de veegwerkzaamheden mee. Op deze manier voorkomen we dat Rd4 tijdens de uitvoering van de onkruidbestrijding en veegwerkzaamheden onnodig op plaatsen komt waar geen of nauwelijks onkruid en/of vuil aanwezig is.

 

Alle materieel waarmee de onkruidbestrijding en veegwerkzaamheden worden uitgevoerd, is voorzien van volgapparatuur die registreert waar de machines zijn geweest. Hierdoor is gemakkelijk te controleren of alles conform het digitale overzicht is uitgevoerd. Een verder voordeel is dat de ‘hot spots’ in beeld worden gebracht waar regelmatig overlast van onkruid voorkomt of waar zelden onkruidbestrijding nodig is.

Gedurende het jaar worden de werkzaamheden gecontroleerd en geëvalueerd met de Rd4 en waar nodig bijgesteld. Vier keer per jaar wordt het uitgevoerde werk getoetst aan de beeldkwaliteit waaraan de verhardingen met betrekking tot het aanwezige onkruid moeten voldoen. Tot nu toe voldoen wij aan de beeldkwaliteit die de raad heeft vastgesteld.

Foto Gemeente Simpelveld« (Vorig nieuwsbericht)