Hoofdmenu

WIE WIL ONDERNEMEN MET EEN PRACHTIG UITZICHT?

 

Gemeente Simpelveld is op zoek naar een (horeca)ondernemer die wil investeren in daghoreca met daarbij een prachtig panorama: Uitkijkpunt Huls. Samen met omwonenden is een visie en een voorlopig ontwerp opgesteld voor de herinrichting van deze voor Nederland unieke locatie. Het streven is om het Uitkijkpunt Huls landschappelijk en toeristisch-economisch op te waarderen zodanig dat het een toegevoegde waarde heeft voor het woongenot van omwonenden en het verblijf van bezoekers.

Een potentiële ondernemer moet bereid zijn om zelf substantieel te investeren in een horecagebouw en inventaris. In de opzet en uitwerking daarvan bestaat nog volop ruimte om mee te denken binnen het landschapsplan van de gemeente. Voorwaarde is dat het om daghoreca gaat (tot uiterlijk 20 uur) en dat het gebouw past in de uitgangspunten die voor dit gebied zijn opgesteld in het landschapsontwerpplan.

Heeft u interesse in het ontwikkelen van daghoreca op deze bijzondere locatie? Of wilt u meer informatie over de visie en het voorlopig ontwerp van het landschapsplan? Neem dan contact op met Roger Scheren beleidsadviseur Leefomgeving van gemeente Simpelveld: tel. 045 544 83 83 of r.scheren@simpelveld.nl

Tekst en foto Gemeente Simpelveld