Hoofdmenu

DIRECT terecht met chronische pijnklachten

 

Heeft u al lange tijd last van voortdurende of wisselende pijnklachten? Heeft u al diverse behandelingen ondergaan met onvoldoende resultaat? MiCare Revalidatie in Heerlen is gespecialiseerd in de behandeling van chronische pijn. Als één van de weinige revalidatiecentra in Nederland hanteert MiCare geen wachtlijsten. Mensen met chronische pijnklachten en chronische beperkingen kunnen direct terecht zonder langdurig op een wachtlijst te hoeven staan. 

 

De wachttijden in de zorg zijn veel te lang. Cliënten met chronische pijnklachten dienen vaak maanden te wachten voordat ze worden geholpen. De impact van dergelijke pijnklachten en het wachten op zorg op de privésituatie is groot. De maatschappelijke situatie verslechtert en het toekomstperspectief wordt somberder.

Toenemende pijnklachten

Hoe langer mensen blijven lopen met hun pijnklachten, hoe heftiger de gevolgen van de klachten kunnen worden. De klachten kunnen zo ondraaglijk worden dat mensen zich uit het sociale leven terugtrekken. Ze kunnen niet meer werken, niet meer sporten of zelfs niet meer voor hun eigen kinderen zorgen. Deze mensen raken steeds meer geïsoleerd van hun eigen omgeving en worden depressief.

Één enkel probleem kan al snel leiden tot meerdere, gecompliceerde problemen. Mensen met pijnklachten hebben dan meer zorg nodig, waardoor de complexiteit van behandeling groter wordt en dus de zorgkosten verder stijgen.

Zorgelijke wachtlijsten
We worden regelmatig in de media of door huisartsen of medisch specialisten erop gewezen niet te lang te wachten met hulp vragen. De mogelijkheden tot het behandelen van chronische pijn zijn echter beperkt. Hierdoor laten behandelingen vaak lang op zich wachten met alle gevolgen van dien.

De groei in wachtlijsten bij chronische klachten is zorgelijk. Marcel Collombon van MiCare geeft aan dat in principe iedereen die hulp nodig heeft direct geholpen moet kunnen worden. “Niemand vindt het verantwoord om een half jaar met ernstige klachten rond te lopen zonder hulp.”

MiCare pakt pijn effectief aan
MiCare is een revalidatiecentrum in Heerlen dat geen wachtlijsten hanteert. Mensen met pijnklachten worden direct geholpen om een verdere toename aan klachten te voorkomen. Het revalidatiecentrum is aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn. Alle aangesloten partijen maken gebruik van een effectieve, op de patiënt afgestemde methode om chronische pijn te behandelen. Het doel van deze methode is de kwaliteit van leven en bewegen bij cliënten met chronische pijnklachten te verbeteren.

Een van de voornaamste redenen dat cliënten bij MiCare direct terecht kunnen, is de nauwe samenwerking tussen de diverse disciplines. Het werk en de taken zijn zo op elkaar afgestemd, dat zorgprofessionals zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van elkaars kennis en kunde. Collombon geeft aan dat cliënten zo min mogelijk worden belast en zo snel mogelijk met de juiste therapie kunnen starten. “Wij kijken hierbij niet alleen naar de aandoening, maar vooral naar de klachten en de gevolgen hiervan maatschappelijk alsook voor hobby, sport en/of sociale contacten. Daarnaast werken wij met persoonlijke doelen, waarbij gezocht wordt naar een duurzame oplossing die de cliënt in staat stelt om zo goed en zelfstandig mogelijk om te leren gaan met een chronische ziekte of een blijvende beperking.” De volledige zorg wordt met aandacht ingepakt in een flinke dosis warmte.

 

Meer over MiCare
MiCare is het behandelcentrum voor revalidatie en GGZ-behandelingen in Heerlen waar efficiënte, hoogwaardige en persoonlijke, medisch specialistische zorg onder een dak is samengebracht. Naast chronische pijn kunt u bij MiCare ook terecht voor het behandelen van letsels, beroertes, hartaandoeningen alsook voor psychische klachten, zoals depressies en angststoornissen. Kijk voor meer informatie op www.micare-health.nl of bel 045 – 785 14 80. MiCare is ook te vinden op Facebook, YouTube, LinkedIn en Twitter.

Foto’s®Parkstadactueel/Lucho Carreno