Hoofdmenu

Landgraaf onderneemt

De laatste jaren zien wij grote veranderingen in bedrijven die goederen en diensten verkopen. Denk daarbij aan de extreme stijging van de internetverkoop en het ontstaan van megawinkels. Deze hebben het winkellandschap dat wij van vroeger kennen, sterk veranderd. Samen met ondernemers en partners probeert de gemeente Landgraaf op deze veranderingen in te spelen.

Stichting Streetwise pakt leegstand aan. Eén van die partners is de Stichting Streetwise. Samen met deze stichting pakken we de leegstand aan. En die is niet alleen te vinden in onze drie winkelcentra maar ook in de aanloopstraten. Ons streven is om de winkels te vestigen in de drie winkelcentra. Tegelijkertijd willen wij de leegstaande winkels in de aanloopstraten een andere bestemming geven. De hulp van Stichting Streetwise richt zich hierbij vooral op het stimuleren van nieuw ondernemerschap. In de afgelopen jaren zijn in Landgraaf goede resultaten geboekt. Voorbeelden van nieuwe ondernemers die zich in Landgraaf hebben gevestigd met hulp van de Stichting Streetwise zijn: Jeflorist, Rudy’s en ‘t Hert va Woabich. De leegstand die in 2015 nog 11,7% was, is inmiddels gedaald tot 9.6%. We zijn op de goede weg!

Goede bereikbaarheid. Nieuwe ontwikkelingen vragen ook vaak om aanpassing van de infrastructuur. We kunnen dagelijks de voordelen van de Buitenring ervaren. Hiervan profiteert niet alleen Landgraaf, maar de hele Stadsregio Parkstad Limburg.

Daarnaast is onlangs de nieuwe rotonde aan de Einsteinstraat aangelegd. Deze zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer van en naar bedrijfsterrein Strijthagen. Hiermee wordt ook ingespeeld op de voorgenomen nieuwbouw van het bedrijf Van Cranenbroek. Leegstaand onroerend goed op de voormalige Essentlocatie wordt vervangen door nieuwbouw. De nieuwbouw start naar verwachting dit jaar en komt achter het kantoor van Meander. Zo kan bedrijf Van Cranenbroek zijn klanten in de toekomst nóg beter van dienst zijn.

Op de Kamp. De gemeente Landgraaf heeft samen met ondernemers flink geïnvesteerd in de winkelcentra in Schaesberg en Waubach. Wat betreft winkelcentrum Op de Kamp moeten we nog een forse inhaalslag maken. Op 3 september vorig jaar heeft Sectie5 Investments en Harbert Management Corporation het winkelcentrum gekocht van DELA Vastgoed. De eerste overleggen met de nieuwe eigenaar hebben al plaatsgevonden. Deze heeft een toekomstvisie voor het winkelcentrum opgesteld, die het bedrijf zo snel mogelijk wilt uitvoeren.

Samenwerking. Goede samenwerking tussen overheid, ondernemers en partners is heel belangrijk. Alleen op die manier kunnen we inspelen op eerdergenoemde veranderingen. Om deze samenwerking te bevorderen bezoekt wethouder Ramon Lucassen, samen met de verantwoordelijke ambtenaren Ed Claessen en Eefje Kouters, regelmatig een aantal Landgraafse bedrijven. Ze wisselen kennis en ervaring uit en blijven zo op de hoogte van wat er speelt. Wethouder Ramon Lucassen: “Ik vind het een voorrecht om vanuit mijn rol als bestuurder in overleg te treden met onze ondernemers. Van daaruit kijken we waar de gemeente en het bedrijfsleven de handen ineen kunnen slaan. Samen creëren wij nieuwe kansen voor de Landgraafse economie en staan we sterk”.

Foto Gemeente Landgraaf