Hoofdmenu

Sibelco kan bedrijfsvoering continueren na uitspraak Raad van State 

 

 

Werkgelegenheid en activiteiten in groevegebied tot 2032 gewaarborgd

 

 

Namens Sibelco ontving de redactie van Parkstad Actueel een persbericht van de heer Jos van Wersch. Het betrof de uitspraak door de Raad van State (gisteren) woensdag 21-10-2020 gedaan in de zaak Sibelco. Hieronder integrale plaatsing van het persbericht waarin Jos van Wersch het volgende laat weten: Het gaat om een tussenuitspraak waarbij de Provincie wordt opgedragen om de natuurvergunning op details aan te passen. Verder past de Raad van State een voorschrift uit de ontgrondingsvergunning aan. Voor het overige blijven de vergunningen in stand zodat Sibelco tot begin 2032 door mag gaan met haar activiteiten in het groevegebied in Parkstad.

 

Door deze uitspraak van de RvS is ook de werkgelegenheid bij de Sibelcogroeve in Parkstad tot 2032 gewaarborgd. Dat geldt ook voor de levering aan onze klanten en de activiteiten van onze contractors/toeleveranciers”.

Realisatie eindplan “De realisatie van het eindplan komt hiermee weer  in zicht. Het 100 hectare grote terrein (waarvan 60 ha goudgroene natuur) wordt uiteindelijk een natuur- en recreatiegebied dat in eigendom en beheer komt van Natuurmonumenten. Vanwege de in februari 2019 door de bezwaarmakers aangespannen procedure, loopt de gefaseerde overdracht aan Natuurmonumenten aanzienlijke vertraging op. Het was de bedoeling dat Sibelco op 1 juli 2020 het gebied bij de Zuidplas zou overdragen aan Natuurmonumenten. De nieuwe datum van overdracht zal nu in onderling overleg tussen Sibelco, Provincie Limburg en Natuurmonumenten worden vastgesteld. Ook kan het IBA-project ‘Rondje Groeves’ nu doorgang vinden.

Sibelco, Provincie Limburg en Natuurmonumenten zijn verheugd dat door de uitspraak van de Raad van State het gebied bij de Sibelcogroeve verder kan worden ontgonnen en fasegewijs kan worden overgedragen en opengesteld voor het publiek”.

Archief foto’s: Callie Steijaert