Gemeente Nuth en Aldi sluiten overeenkomst vernieuwd winkelconcept

Nieuw winkelconcept draagt bij aan versterking regionale winkelstructuur.

Gemeente Nuth en ALDI hebben een overeenkomst gesloten voor de realisatie van een nieuwe winkel tegenover het station in de kern Nuth. Burgemeester Schmalschläger is verheugd: “Ik ben blij dat we de Aldi voor Nuth hebben weten te behouden. Het nieuwe winkelconcept sluit aan bij de visie die wij als Nuth voor ogen hebben, namelijk het voorzieningenniveau behouden en daarmee de leefbaarheid in de kernen veiligstellen. De ALDI heeft daarmee ook een toegevoegde waarde voor  het project Poort van Parkstad. De vrijkomende locatie van de huidige  ALDI vestiging is een belangrijk aandachtspunt voor mij. Om een goede invulling te geven hieraan, spreken wij al met andere retailers”.

ALDI verhuist  naar de huidige locatie van de bouwopleiding “Bouwmensen Limburg“,  tegenover het station. Burgemeester Schmalschläger: “Bouwmensen Limburg, in de volksmond de bouwschool, heeft al eerder aangegeven in het kader van samenwerking op zoek te moeten gaan naar een andere locatie. Schmalschläger:  “Samen met de directie van de school zijn we op zoek gegaan naar een mogelijkheid de opleiding voor Nuth voorlopig te behouden. En ik kan melden dat we inmiddels een heel mooi alternatief hebben gevonden. De daadwerkelijke haalbaarheid hiervan wordt momenteel onderzocht.”

Duurzame kwaliteitsimpuls
Op voorstel van de gemeente Nuth, worden als onderdeel van de verplaatsing vierkante meters winkelruimte aan de bestaande detailhandelvoorraad onttrokken. Op die manier wordt voorkomen dat door de verplaatsing het aantal vierkante meters winkeloppervlak in Nuth/Parkstad wordt uitgebreid.

Aldi richt de nieuwe vestiging in volgens een vernieuwde bedrijfsformule. Dit betekent dat de winkel ruimtelijker en  overzichtelijker wordt en betere, ruimere parkeergelegenheid krijgt. De nieuwe locatie is bovendien duurzamer. Er is ruimte voor een nieuw energiezuinig systeem waarmee  warmte terug wordt gewonnen  en voor een extra papierpers voor  de  recycling van dozen.

De nieuwe ALDI-vestiging wil bovendien een  rol vervullen in het opwaarderen van de stationsomgeving in het kader van het project Poort van Parkstad.  ALDI zorgt voor levendigheid en opwaardering van het voorzieningenniveau in de stationsomgeving, mede  door het plaatsen van drank- en voedselautomaten.

 

Geef een reactie