Van onze cultuurredactie

Op dinsdag 29 november 2016 houdt Francine Houben is een van de meest invloedrijke architecten van deze tijd op uitnodiging van de Vrienden van Schunck* een Peutz-lezing in Heerlen. De interesse is zo groot dat de lezing in SCHUNCK* Glaspaleis, maar in het eveneens door Frits Peutz ontworpen Royal Theater aan het Stationsplein 3-5 in Heerlen plaatsvindt. Aanvang is 20.00. 

In 2015 kreeg Francine Houben (Sittard, 1955) de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs waarmee ze het Eye Opener Fonds oprichtte met als doel innovatie van bibliotheken. In maart 2016 ontving ze een eredoctoraat van de Universiteit Utrecht. Francine Houben, oprichter én creatief directeur van Mecanoo architecten brengt stedenbouw, landschap, architectuur, restauratie en interieur op een coherente manier samen. Bekende gebouwen van Mecanoo in Nederland zijn het nieuwe NS station en stadskantoor van Delft en woontoren Montevideo in Rotterdam. Momenteel werkt het bureau onder meer aan de renovatie van de wereldberoemde New York Public Library.

In de -Nederlandstalige- lezing ‘People, Place, Purpose’ in Heerlen licht Francine Houben haar architectuurvisie toe aan de hand van enkele gerenommeerde Mecanoo-projecten, waaronder de Library of Birmingham, het National Kaohsiung Center for the Arts in Taiwan, en de renovatie van de door Mies van der Rohe ontworpen Martin Luther King Jr. Memorial Library in Washington DC. Ieder ontwerp van Mecanoo begint met observeren. Van mensen, van de plek, de cultuur en het klimaat. De analyse vormt het uitgangspunt voor een ontwerp dat aansluit bij de behoeften van nu, maar dat ook anticipeert op (on)voorspelbare veranderingen.

Frits Peutz (1896-1974) heeft  inhoud gegeven aan het streven om van Heerlen een moderne stad te maken. Het bestuur van de Vrienden van SCHUNCK* ziet de Peutz-lezing als een waardevolle, steeds terugkerende bijdrage aan het jaarprogramma architectuur.

Als u deze lezing wilt bijwonen, vragen wij u een bijdrage in de kosten van €5.

Aanmelden voor de Peutz lezing in Royal Theater kan door een mailtje aan Vrienden@SCHUNCK.nl  of een briefje of kaartje aan Jelle Aarnoudse, Sint Franciscusweg 49, 6416 ET Heerlen.

Het entreegeld bedraagt €5,- en kan worden overgemaakt naar: NL31 SNSB 0924 2821 42

t.n.v. Vrienden van SCHUNCK o.v.v. Peutz-lezing.

De inschrijving is definitief zodra de bijdrage op de bankrekening van Vrienden van Schunck is bijgeschreven.

Geef een reactie