Internationale erkenning voor Bureau Onderzoek en Statistiek.

Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen heeft het platinum certificaat gekregen van de World Council on City Data (WCCD) in Toronto. Deze organisatie is wereldleider op het terrein van gestandaardiseerde stedelijke indicatoren en is gespecialiseerd in het certificeren van steden op het terrein van leefkwaliteit, duurzaamheid en smart data volgens de zogenaamde ISO 37120-norm.

Heerlen heeft daarmee de hoogste internatio-nale erkenning binnengehaald op dit terrein en kan worden bijgezet in het rijtje voor uitmuntend presterende steden als Barcelona, Buenos Aires, Boston, Dubai, Johannesburg, Helsinki, Mekka, Melbourne, Los Angeles, etc.

Fantastische prestatie

“Dit is een fantastische prestatie van onze organisatie en geeft extra glans aan deze dag waarop we het tweede CBS Urban Data Center van Nederland openen op de Brightlands Smart Services Campus in onze stad”, aldus Martin de Beer, wethouder economische zaken van de gemeente Heerlen. “Heerlen wil zich economisch profileren op het gebied van de smart services. CBS is als expert op het gebied van het verzamelen en verwerken van (big) data voor ons hierbij de ideale partner. Door de data te delen met ondernemers, bedrijven en investeerders ontstaat bovendien een gunstig klimaat voor kansrijke projecten en nieuwe bedrijvigheid”.

Wereldwijd netwerk

Dr. Patricia McCarney, CEO van WCCD, is persoonlijk in Heerlen aanwezig om de certificering uit te reiken aan de gemeente Heerlen. “Door de bijzondere prestaties van de gemeente Heerlen heeft de stad nu een internationaal erkende en vergelijkbare dataset. Ik heet hen dan ook van harte welkom in ons wereldwijde netwerk van vooruitstrevende steden die zich inzetten voor verbeterde dienstverlening aan burgers in steden met een hoge leefkwaliteit.

Belang van smart services

De gemeente onderstreept met de opening van het CBS Urban Data Center/Heerlen het belang van Smart Services voor Heerlen. Medewerkers van zowel de gemeente Heerlen als CBS zullen in het center hun expertise inbrengen. Het is de ambitie om zoveel mogelijk data van en over de gemeente en de regio toegankelijk te maken en in te zetten voor innovatieve toepassingen en om het gemeentelijk beleid te verbeteren. Met goede cijfers en inzichten kun je bijvoorbeeld op de juiste plekken maatregelen nemen in de openbare ruimte of nieuwe diensten ontwikkelen die beter aansluiten op de behoeften van stad en burger.

Samenwerking CBS en WCCD

Het initiatief dat leidde tot de CBS Urban Data Centers in Heerlen en  Eindhoven krijgt ook voor CBS een internationale dimensie. CBS tekent op 28 november een samenwerkingsovereenkomst met de WCCD. Nico Tillie, vice-president van WCCD: ‘Wij zullen de krachten bundelen met CBS om ook andere Nederlandse steden te certificeren. Daarnaast gaan beide organisaties aan de slag om voor steden een goede databasis voor gemeentelijk beleid te ontwikkelen, uitgaande van de stedelijke ISO-indicatoren.’

Foto Lucho Carreno

 

Geef een reactie