Heerlens enige buitenlandse ereburger wordt vandaag 70. 

Copyright dmp press( Ralf- Roeger): 15.. Januar 2009 Vermischtes - Person - Porträt - Autorin - Katarina Zacharias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Jürgen Linden, oud-Oberbürgermeister van Aachen én ereburger van Heerlen viert vandaag zijn zeventigste verjaardag. Niet met een receptie op het gemeentelijk  stadhuis, zoals aangeboden door zijn Akense opvolger, burgemeester Marcel Philipp, maar in besloten familiekring. Het typeert de even charismatische als bescheiden en intelligente voorvechter van Europa én de Europa.     

De onverminderd energieke Jürgen Linden zet zich acht jaar na zijn pensionering in 2009 nog steeds in meerdere hoedanigheden vol elan in voor zijn stad Aachen. Zo vervult Linden die als langst dienst doende Oberbürgermeister 20 Karlspreisverleihungen regisseerde als voorzitter het Karlspreisdirektoriums nog altijd een internationale hoofdrol om zijn stad Aachen te promoten. De eloquente advocaat wist en weet als weinig anderen mensen ongeacht hun religie, cultuur of afkomst te verbinden. Het gemeenschapsgevoel versterken was voor de Förderer des Zusammenlebens altijd een ‘Herzensangelegenheit’.

Linden erkende ook als een van de eerste dat oude industriestructuren gebaseerd op subsidies op termijn onvoldoende toekomstperspectief bieden. Oberbürgermeister Linden initieerde daarom een nauwe samenwerking tussen de stad Aachen de Akense universiteit RWTH alsook Akense Hochschulen. Mede daardoor groeide Aachen uit tot een zogenoemde Wissenschaftsstadt en een High-Tech-Standort.

Door de niet aflatende inzet van de overtuigde Europeaan groeide Aachen ook uit tot een Großstadt in euregionale context en tot Oberzentrum van de regio. En dat niet alleen van de Aachener Region, maar ook van de Euregio. Het verklaart ook waarom Dr. Jürgen Linden na zijn afscheid als Oberbürgermeister van Aachen toto ereburger van Maastricht en Heerlen werd benoemd.

Het ereburgerschap van Heerlen dat zaterdag 20 december 2009 in het Heerlense Schunck Glaspaleis was een primeur. Want zover als bekend werd nooit eerder een Duitse of Belgische burgemeester benoemd tot ereburger van een Nederlandse gemeente.

Voor Linden werd het ereburgerschap van Heerlen overigens op 28 juni 1984 voor het laatst verleend aan wijlen Wim Bogers, voormalige voorzitter van de raad van bestuur en president commissaris van DSM. Linden ontving de prestigieuze gouden legpenning vanwege zijn jarenlange inspanningen voor grensoverschrijdende samenwerking en zijn stuwende rol bij de economische, sociale en culturele ontwikkeling van de Euregio.

“In der Begeisterung zeigt sich der Meister”,

Toine Gresel, toenmalig burgemeester van Heerlen, duidde de charismatische Linden in zijn laudatio als een Euregionale en Europese bruggenbouwer. “In der Begeisterung zeigt sich der Meister”, citeerde Gresel vrij naar Von Goethe. “Het glaspaleis – Ein hauch Manhattan in Heerlen – is in 1934 gerealiseerd dankzij pioniers en visionairs als Peter Schunck en Fritz Peutz. Een visionair – en sinds 20 jaar van grote betekenis voor het grensgebied – is ook Jürgen Linden. Met zijn visie en daadkracht, het omzeten van kansen naar acties binnen onze grensregio is hij van grote en langdurige invloed geweest op Zuid-Limburg en Heerlen.”

Frans Timmermans (toenmalig staatssecretaris van Buitenlandse Zaken) overbracht Linden namens de Nederlandse regering de felicitaties. Ook de in Heerlen geboren PvdA-politicus en actuele EU vice president roemde de “Europese esprit” van Linden. “U heeft ons grensoverschrijdend de weg gewezen. Dat de Euregio nu een modelvoorbeeld is voor Europa dankt het aan mensen zoals u.”

Na een minutenlange staande ovatie sprak een zichtbaar ontroerde Jürgen Linden in perfect Nederlands zijn dankwoord. “Ik voel me diep verbonden met de stad Heerlen en met Nederland als geheel. Ik ben trots vanaf vandaag een Heerlenaar te zijn. Als zoon van een mijnwerker uit Würselen, vormde de ontmoeting tussen Duitsers en Nederlanders voor mij de basis van mijn Europees bewustzijnsgevoel. Euregionale samenwerking loont”, benadrukte Linden. “Veel mensen profiteren daarvan. Ik noem Advantis, de grensoverschrijdende spoorinfrastructuur of gewoon Cultura Nova, het Limburgse stratenfestival dat succesvol bruggen naar de regio Aachen sloeg.”

Foto: Ralf Roeger

 

 

 

 

 

Geef een reactie