Langer comfortabel thuis in uw duurzaam huis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langer zelfstandig thuis wonen én minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen? Dit vergt investeringen en daarbij kunnen inwoners van de provincie Limburg vanaf 16 januari 2017 ondersteuning krijgen. Als eigenaar-bewoner of huurder van een bestaande koop- of huurwoning kunt u voor het treffen van  maatregelen voor energiebesparing, duurzame energieopwekking en het verbeteren van de levensloopbestendigheid van uw woning de stimuleringslening Duurzaam Thuis aanvragen.

Asbest verwijderen. Denkt u erover om duurzaamheidsmaatregelen in uw woning te treffen of om uw woning levensloopbestendig  te maken? En moet u daarvoor ook asbest verwijderen? Ook deze kosten kunt u meefinancieren in de stimuleringslening Duurzaam Thuis.

Aantrekkelijke rentepercentages.Vanaf een bedrag van € 2.500 kunt u voor tal van woningaanpassingen geld lenen tegen een aantrekkelijk rentetarief. Er geldt een vast rentetarief als u uitsluitend duurzaamheidsmaatregelen treft (2%) en een verlaagd rentetarief (1,5%) voor de (combinaties) van overige stimuleringsmaatregelen. De kosten voor het verwijderen van asbest mogen meegefinancierd worden in deze lening voor zover ze als voorbereidende maatregel noodzakelijk zijn om levensloop- of duurzaamheidsmaatregelen te treffen.

Is uw woning klaar voor de toekomst? Naar verwachting lopen de kosten voor energie de komende jaren alleen maar op. Met energiebesparende of duurzame energieopwekkende aanpassingen van uw huis kunt u nu al een start maken met het verlagen van uw energiekosten. Voor het bekostigen van uitsluitend duurzaamheidsaanpassingen in uw huis, kunt u de lening Duurzaam Thuis tegen het voordelige rentetarief van 2% aanvragen. Als u duurzaamheidsmaatregelen combineert met levensloopbestendigheidsmaatregelen en/of het verwijderen en afvoeren van asbest met een minimum bedrag van € 1.250 komt u zelfs in aanmerking voor het lagere rentetarief van 1,5%.

Kijk voor rekenvoorbeelden, de stimuleringsmaatregelen, de voorwaarden en het aanvraagformulier op de website www.limburg.nl/duurzaamthuis. Of lees het persbericht op #LimburgActueelhttp://www.limburg.nl/Actueel/Nieuws_en_persberichten/2017/Januari_2017/Nieuwe_drie_in_een_regeling_Duurzaam_Thuis_van_start

 

 

Geef een reactie