Gemeentebestuur van Nuth gaat donderdag 16 februari 2017 in gesprek met burgers.

 

 

 

 

 

 

 

Sinds het raadsbesluit op 31 mei 2016 waarin de gemeenteraad van Nuth heeft besloten om te gaan herindelen met Schinnen en Onderbanken, is er in een sneltreinvaart gewerkt aan het in goede banen leiden van de beoogde herindeling. Herindelingspartners Onderbanken en Schinnen hadden immers een voorsprong van enkele maanden. Vooruitlopend op het beslismoment om al of niet aan te sluiten bij de herindeling, heeft het gemeentebestuur ervoor gekozen niet actief te communiceren voordat alle afwegingen rondom een herindeling afgerond waren. Het gemeentebestuur (gemeenteraad en college) beseft dat hierdoor niet alle inwoners van de gemeente Nuth voldoende in het proces en de motieven voor de herindeling zijn meegenomen en biedt dan ook haar excuses aan als hierdoor onbedoeld misverstanden of onduidelijkheden zijn ontstaan.

Mede gelet op de gesprekken die gevoerd zijn met burgers en de ingekomen zienswijzen, vindt het gemeentebestuur het belangrijk om de inwoners van onze gemeente alsnog mee te nemen in de beweegreden van de herindeling te informeren over het verdere proces.

Op donderdag 16 februari organiseert de gemeente Nuth daarom een informatiebijeenkomst in gemeenschapshuis Wijnandsrade. Tijdens deze bijeenkomst wil het gemeentebestuur graag in gesprek met de inwoners van onze gemeente om nog onbeantwoorde vragen rondom de herindeling te beantwoorden.

Informatiebijeenkomst herindeling ONS
Wanneer: donderdagavond 16 februari 2017
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Waar: Gemeenschapshuis Wijnandsrade

Aanmelden
U kunt zich direct aanmelden middels www.nuth.nl/informatiebijeenkomst voor deze bijeenkomst. Aanmelden is gewenst maar niet verplicht.

Geef een reactie