Buurten experimenteren met afvalinzameling.

Twee delen van de wijk Boschpoort en het Jekerkwartier-Noord gaan experimenten doen met het inzamelen van afval. Bewonerspanels hebben de afgelopen maanden verschillende opties besproken en voorbereid. Buurtbewoners hebben vervolgens via een poll kunnen stemmen over de experimenten. De proeven worden gedaan met groente-, fruit- en tuinafval, luiers en incontinentiemateriaal, textiel en kleine elektrische apparaten, grof huishoudelijk afval en restafval.

De buurten starten op 1 juni met hun nieuwe inzamelsystemen. De experimenten duren een half jaar. Daarna worden ze geëvalueerd. In de loop van 2018 zal aan de (nieuwe) gemeenteraad een voorstel worden gedaan voor een stadsbrede uitrol van succesvolle inzamelsystemen voor huishoudelijk afval vanaf 2019.

Met de proeven ontstaat inzicht in kosten en opbrengsten van de nieuwe inzamelsystemen. Niet alleen financieel, maar ook wat betreft milieudoelstellingen, service voor de inwoners en werkgelegenheid. Tijdens de proef verandert er financieel niets voor de inwoners van de proefbuurten: de afvalstoffenheffing blijft in de proefperiode gelijk.

Op dit moment worden de genoemde afvalsoorten ingezameld zoals dat ook elders in de stad het geval is: gft-afval in groene bakken en restafval in restzakken. Voor luiers en incontinentiemateriaal, textiel en elektrische apparaten is op dit moment geen aparte inzameling door de gemeente. Grof huishoudelijk afval kan worden gebracht naar de milieuparken of kan, tegen betaling, thuis worden opgehaald door de gemeente.

Zie ook: www.afvalloosmaastricht.nl, waar ook kaartjes van de proefbuurten te vinden zijn.

 

Geef een reactie