Rosie Lustermans-Kreutzer ontvangt Orde van de Kiebeukel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosie Lustermans-Kreutzer ontvangt Orde van de Kiebeukel

Dit jaar wordt de Orde van de Kiebeukel toegekend aan mevrouw Rosie Lustermans-Kreutzer van jeugdcarnavalsvereniging De Durchdrieverkes uit Slenaken. Sinds 1978 reikt de gemeente Gulpen-Wittem de Orde van de Kiebeukel uit aan personen die zich voor de plaatselijke carnaval verdienstelijk hebben gemaakt.

Rosie is dit jaar 3 x 11 jaar jubilaris bij JCV de Durchdrieverkes. Ze is vanaf de eerste dag onafgebroken penningmeester van de vereniging. Dat is een bijzondere prestatie. Rosie is een van de drijvende krachten achter de vereniging. Voor elk jubileum of receptie regelt zij de artiesten en laat ze niets aan het toeval over. Rosie heeft ‘alles im Griff’.

Nauwkeurig worden de budgetten door Rosie bewaakt, zodat de vereniging aan optochten kan deelnemen en optredens kan regelen. Naast haar werkzaamheden als penningmeester draagt zij zorg voor het draaiboek voor de generale repetitie en de jeugdzitting.

Rosie verzorgt jaarlijks diverse carnavalsflyers en –uitnodigingen voor recepties van nieuwe hoogheden of jubilarissen. Deze worden huis-aan-huis bezorgd. Ook de teksten in het jubileumboekje kwamen van haar hand. Tevens verzorgt Rosie in overleg met pastoor Van de Berg de teksten voor de Heilige mis op carnavalszaterdag. Na afloop van de mis gaat de vereniging naar de fanfarezaal, waar Rosie automatisch weer de leiding neemt.

Naast het penningmeesterschap van de Durchdrieverkes is Rosie ook penningmeester voor de dansgroep van JCV de Durchdrieverkes. Ze regelt alle financiën: van contributie tot de aanschaf van nieuwe danspakjes. Verder organiseren de Durchdrieverkes sinds een paar jaar samen met fanfare Berg en Dal een uiterst succesvol buutegala waaraan Rosie haar steentje bijdraagt.

Rosie is een persoon die altijd denkt in oplossingen en niet in problemen of beren op de weg! Ze is een echte regelneef met hart voor de Durchdrieverkes en voor elk ‘Schlennicher Durchdrieverke’.

Gelet op de vele verdiensten die Rosie voor verschillende verenigingen en in het bijzonder voor carnavalsvereniging de Durchdrieverkes heeft verricht dragen de bestuursleden van de Durchdrieverkes haar bijzonder graag voor. Rosie Lustermans-Kreutzer ontvangt uit handen van burgemeester Ubachs daarom op zaterdag 25 februari de Orde van de Kiebeukel.

Foto Durchdrieverkers

Geef een reactie