Afghaans gezin in levensgevaar. VluchtelingenWerk eist uitstel uitzetting jong gezin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vroeg in de middag dreigt een gezin met jonge kinderen te worden uitgezet naar Afghanistan. Dit gezin loopt om specifieke redenen dusdanig groot gevaar dat VluchtelingenWerk iets doet wat de mensenrechtenorganisatie nooit eerder deed.

We verzoeken staatssecretaris Dijkhoff dringend meer tijd te nemen voor het asielverzoek van dit gezin. Het hier gaat om een zaak van leven of dood.

VluchtelingenWerk heeft staatssecretaris Dijkhoff meerdere malen gewezen op de ernst van deze zaak, maar constateert dat er te weinig tijd voor deze zaak is genomen om de veiligheidssituatie van dit gezin goed te kunnen beoordelen. Gezien de ernst van de kwestie kunnen we ons daar niet bij neerleggen. Daarom gaat VluchtelingenWerk vanmiddag op Schiphol protesteren tegen de uitzetting die vroeg in de middag zal plaatsvinden.

VluchtelingenWerk kan geen specifieke informatie geven over dit gezin, omdat dit het gevaar nog groter zou maken. VluchtelingenWerk is betrokken bij alle asielprocedures in Nederland. Niet eerder vroeg VluchtelingenWerk aandacht voor een de situatie van een specifiek individu of gezin. Het gaat hier om een dusdanig unieke situatie dat de vluchtelingenorganisatie hier nu voor kiest.

Omdat dit gezin groot gevaar loopt bij uitzetting, kunnen zij in geen geval worden teruggestuurd naar Afghanistan. Dit principe is vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag. Dat bepaalt dat staten geen mensen mogen terugsturen naar landen waar zij te vrezen hebben voor vervolging vanwege hun etnische afkomst, religie, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of hun politieke overtuigingen. Ook in Nederlandse wetgeving, andere internationale verdragen en EU-regelgeving zijn deze principes verankerd.

Foto VluchtelingenWerk Nederland

 

 

Geef een reactie