Integrale aanpak leidt in 2016 tot opnieuw tot dalende criminaliteitscijfers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrale aanpak leidt in 2016 tot opnieuw tot dalende criminaliteitscijfers

De criminaliteit in Maastricht is in 2016 wederom gedaald. Dat blijkt uit jaarcijfers van de politie. Opvallend is de aanhoudende daling van zowel drugsoverlast als High Impact Crimes (HIC), tevens prioriteiten in het Meerjarenprogramma Veiligheid 2015 – 2018. Daarnaast blijkt uit eerder gepubliceerde cijfers van de Landelijke Veiligheidsmonitor 2016, dat het veiligheidsgevoel en de veiligheidsbeleving in de stad zichtbaar is verbeterd.

Uitkomsten criminaliteitscijfers gemeente Maastricht.

Gebaseerd op het aantal door de politie geregistreerde incidenten

 Daling overlast drugshandel Het aantal incidenten rondom drugshandel is in 2016 substantieel gedaald. Sinds de invoering van het ingezetenencriterium op 1 mei 2012 zetten gemeente en politie extra in op het terugdringen van drugshandel in het project Frontière. Binnen dit project werkt de gemeente nauw samen met de politie en vindt onder meer intensieve uitwisseling en analyse van meldingen en informatie in het Drugsmeldpunt plaats.

High Impact Crimes (HIC) In 2016 daalde het aantal woninginbraken met 43%. Deze daling is onder andere het gevolg van een integraal plan van aanpak waarin burgerparticipatie, middels Buurt WhatsApp groepen, buurtpreventieteams en burgernet, een belangrijke plaats inneemt. Politie, Openbaar Ministerie en gemeente werken ook samen op het gebied van andere High Impact Crimes met dalende registraties als resultaat: zakkenrollerij (-14%), straatroof (-35%), overvallen ( -35%).

Voertuigcriminaliteit In het begin 2016 is een stijging geconstateerd van de registraties van diefstal motorvoertuigen. Politie heeft daarom extra geïnvesteerd in de opsporing van deze delicten. Met als resultaat dat enkele verdachten zijn aangehouden en een afname van het aantal diefstallen in de tweede helft van 2016. Gemiddeld over het gehele jaar 2016 is een stijging te zien.

Overlast jeugd Het aantal meldingen van overlast jeugd is in 2016 met 28% gestegen. Deze stijging werd vooral in de zomermaanden geconstateerd waarna een onderzoek is gedaan naar de oorzaak hiervan. Het verplaatsen van één jeugdgroep naar een woonwijk bleek voor een toename van het aantal overlastmeldingen te zorgen. Jongerenwerk, handhaven en de wijkagent hebben zich daarop intensief met deze groep bezig gehouden waardoor het aantal meldingen in de tweede helft van 2016 is afgenomen.

 Overlast personen met verward gedrag In 2016 is een stijging van overlast van personen met verward gedrag geconstateerd. Op dit moment is een plan hiervoor in ontwikkeling. Ook wordt op provinciaal niveau gewerkt aan een gecoördineerde aanpak, waarbij de initiatieven van Noord-, Midden- en Zuid-Limburg aan elkaar gekoppeld worden, zodat gezamenlijk als verdiepingsregio een aantal regio-overstijgende zaken verder ontwikkeld worden.

Uitkomsten veiligheidsbeleving van inwoners in Maastricht Gebaseerd op de Landelijke Veiligheidsmonitor 2016 een landelijk onderzoek naar leefbaarheid, overlast, veiligheidsbeleving, criminaliteit, preventie en het optreden van de gemeente en politie.

Veiligheidsbeleving in Maastricht is verbeterd De Landelijke Veiligheidsmonitor 2016 laat een verbetering zien van de veiligheidsbeleving in Maastricht. Gemiddeld genomen zijn de cijfers in Maastricht nu gelijk aan het niveau van het landelijk gemiddelde als het gaat om gemeenten van gelijkwaardige omvang, eerdere jaren was de afstand tot dit gemiddelde nog groot.

Foto®Lucho Carreno

 

Geef een reactie